Kurz: Praktický výcvik v poskytování první pomoci

Popis kurzu

Seznámit se základními principy zdravovědy, vysvětlit a procvičit základní způsoby poskytování první pomoci  v praktických životních situacích.Obsah kurzu

  • Úvod do problematiky první pomoci
  • Přístup ke zraněným osobám a osobám v bezvědomí
  • Šokové a ostatní neodkladné stavy, úrazy a obvazové techniky
  • Onemocnění dětského věku, akutní stavy v psychiatrii
  • Neodkladná resuscitace – nácvik praktických postupů a technik
  • Závěrečné přezkoušení získaných znalostí a dovednostíCieľová skupina

Vedoucím pracovníkům a zaměstnancům podniků a organizací z výrobních a rizikových úseků, kteří potřebují zvládat techniky poskytování první pomoci  a moci tak lépe provádět školení v rámci BOZP. Současně je vhodný i pro širší laickou veřejnost.Kontaktná osoba

Agentura ÁMOS
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor