Kurz: SPC a ZPŮSOBILOST

Popis kurzu

Srozumitelně vysvětlit podstatu statistické regulace procesu (SPC) jako základního pojmu při zabezpečování kvality výrobku vč. předpokladů pro její zavedení a správnou funkci. Seznámit také s obsahem pojmu způsobilost a vysvětlit její různé druhy.Obsah kurzu

Co je to kvalitní výrobek

Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu

Proměnlivost výsledků, histogram

Gaussovo rozdělení

Indexy způsobilosti procesu

Indexy způsobilosti stroje a měřidla

SPC měřenímCieľová skupina

Pracovníkům útvarů zabezpečování kvality a technické kontroly, útvarů technické přípravy výroby, pracovníkům výrobních i obchodních úseků, auditorům kvality. Zvláště vhodné pro dodavatele automobilového průmyslu.Kontaktná osoba

Agentura ÁMOS
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor