Kurz: Environmentální legislativa

Popis kurzu

Souhrnně seznámit s nejdůležitějšími právními předpisy v oblasti životního prostředí vzhledem k naplnění povinností vyplývajících z požadavků normy ČSN EN ISO 14001, příp. nařízení EMAS.Obsah kurzu

  • Základní požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016
  • Nároky na plnění relevantních právních požadavků
  • Legislativní požadavky v oblasti nakládání s vodami
  • Legislativní požadavky v oblasti nakládání s odpady
  • Legislativní požadavky v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
  • Legislativní požadavky v oblasti ochrany ovzduší
  • Shrnutí – výhody kontroly relevantních požadavkůCieľová skupina

Zástupcům vedení pro EMS, QMS a dalším pracovníkům podnikového managementu, kteří si potřebují ujasnit či doplnit informace o požadavcích environmentální legislativy i všem ostatním, kdož o zavádění EMS uvažují a chtějí poznat spektrum těchto požadavků.Kontaktná osoba

Agentura ÁMOS
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor