Interný audítor SMK pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky normy IATF 16949:2016. Pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov manažérskeho systému podľa normy EN ISO 19011 zmysle požiadaviek normy IATF 16949:2016.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktorí si zavádzajú alebo uplatňujú systém manažérstva podľa normy IATF 16949:2016 a vykonávajú resp. budú vykonávať funkciu manažér kvality alebo interný audítor.

Obsahová náplň

Manažérstvo kvality, procesný prístup, požiadavky normy IATF 16949:2016, požiadavky normy ISO 19011, prístup audítora, príklady realizácie interných auditov, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikácia pri audite, test.

Lektor:
Ing. Pavel Chovanec - certifikovaný audítor IATF 16949

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje účastníka kurzu k výkonu interného audítora

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Gabriela Barzíková
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť


Adresa
Pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť

web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)