Základy MSA (Measurement system analyses) - Analýza meracieho systému

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s metódami pre analýzu meracieho systému, vysvetlenie účelu a dôvodov pre aplikáciu analýz spôsobilosti meracích systémov, správne nasadenie jednotlivých metód pre štúdiu spôsobilosti v závislosti na používanom meracom systéme.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre pracovníkov, ktorí realizujú analýzu meracích systémov alebo sa podieľajú na jej realizácií. Kurz je vhodný taktiež pre pracovníkov, ktorí si chcú zvýšiť svoju kvalifikáciu a odborné znalosti. V každom prípade je vhodný aj pre interných audítorov, ktorí z pohľadu interných auditov musia vedieť posúdiť vhodnosť výsledkov analýz meracieho systému.

Obsahová náplň

  • Účel a terminológia MSA
  • Proces merania – systémy merania, zdroje variability
  • Problematika merania – variabilita procesu merania, druhy chýb
  • Štúdie systému merania premenných – stabilita, linearita, strannosť,
  • Opakovateľnosť a reprodukovateľnosť
  • Štúdie systému merania porovnávaním – metóda krížových tabuliek
  • Záverečný test

Lektor:
Ing. Petra Bajusová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.

Termíny kurzov

01.12.2017

uzávierka termínu 24.11.2017

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Slávka Skurkaiová
mobil:
+421 949 050 *** zobraziť

email:
training@... zobraziť


Adresa
Letná 27, 04001 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
vincotte@... zobraziť

web: www.vincotte.sk

Adresa
VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Letná 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)