DETAIL KURZU

Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2019

Od:

Agentúra TEMPO, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

Seminár je určený mzdovým účtovníčkam a zameriava sa na aktuálne problémy.

Obsah kurzu

Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2019

1. Minimálna mzda v r. 2019

 • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • Sadzby príplatkov od 1.1.2019 a od 1.5.2019
 • Minimálna mzda a priemerný zárobok na pracovnoprávne ú­čely

2. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019

 • Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
 • Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019, sadzby v r. 2019

3. Trináste a štrnáste platy 2018/2019

 • Oslobodenie od dane/poistného, podmienky
 • Povinná evidencia
 • Spôsob vykazovania a zápisu do potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2018

4. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019 5. Daňové parametre v r. 2019

 • Nezdaniteľná časť daňové bonusy, hranice pre vyššie sadzby

6. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019

 • Parametre v r. 2019 – Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka,
 • Zmeny v dohodách dôchodcov od novembra 2018
 • Zmena materské otca/ materské matky
 • Zmeny v určení pravdepodobného DVZ od r. 2019
 • Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia novembra 2018
 • Úpravy dôchodkového veku
 • Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy
 • Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 • Poistné szčo
 • Stručná informácia o zavedení ročného zúčtovania SP (najskôr za rok 2022)

7. Ďalšie legislatívne zmeny, po prijatí v NR SR 8. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – zmeny v r. 2018

 • odmena, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky v r.2019;
 • dohody dôchodcov, uplatňovanie výnimky;
 • ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;

Cieľová skupina

Mzdové účtovníčky a všetci záujemcovia o danú problematiku

Poznámka k cene

obed, coffee break, materiály

Kontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk

Hodnotenie
Organizátor