Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA!

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Poznať efektívne prístupy vedenia ľudí v zmysle riadenia a zvyšovania výkonnosti
 • Chápať význam, zmysel a užitočnosť koučovacej metódy
 • Vedieť viesť koučovací rozhovor a cielene pracovať so spätnou väzbou
 • Mať základné zručnosti vedenia ľudí prostredníctvom koučingu

Cieľová skupina

Manažéri, Vedúci pracovníci tímov

Obsahová náplň

Program pozostáva zo 4 ucelených blokov, ktoré na seba vzájomne nadväzujú a špirálovite posúvajú zručnosti účastníkov smerom k efektívnej manažérskej práci:

 1. kouč,koučing a jeho význam vo vedení ľudí
 2. koučovací rozhovor a spätná väzba
 3. pravidlá vedenia koučovacieho rozhovoru
 4. modelové situácie koučovacích rozhovorov

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

KOUČ, KOUČING A JEHO VÝZNAM VO VEDENÍ ĽUDÍ

 • Riadenie a vedenie – kde je koučing?
 • Čo koučing je a čo nie je
  • Tutoring / Mentoring / Hodnotenie / Koučing
  • Head line koučingu: Čo – Prečo – Ako – Chcieť
 • Predpoklady dobrého kouča – na čo sa mám sústrediť?
  • Identifikácia silných stránok a rezerv
 • Kto môže byť koučovaný?

KOUČOVACÍ ROZHOVOR A SPÄTNÁ VÄZBA

 • Ako viesť koučovací rozhovor
 • Metóda GROW – tréning otázok
 • Koučing verzus spätná väzba
 • Konštruktívna spätná väzba – ako na to?
  • modelové situácie dávania spätnej väzby

PRAVIDLÁ VEDENIA KOUČOVACIEHO ROZHOVORU

 • Príprava na koučovací rozhovor
 • Verbálne a neverbálne signály

MODELOVÉ SITUÁCIE KOUČOVACÍCH ROZHOVOROV

 • Tréning koučovacích rozhovorov
  • Individuálne prezentácie účastníkov a spätná väzba

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA S ORIENTÁCIOU NA KOUČING ZAMESTNANCOV

FORMA TRÉNINGU

Interaktívny tréning v kombinácii s metódou workshopu.

Program je postavený tak, aby každá téma a každý princíp, ktorým sa zoberáme, našiel svoj ekvivalent v praktickej rovine. Programovo volíme aktivizujúci prístup vedenia tréningu – vychádzajúci z vedomostí a skúseností účastníkov. Základnou požiadavkou je otvorenosť, vzájomná dôvera a vtiahnutie účastníkov do „deja“.

Lektor:
Skúsená dynamická lektorka so psychologickým vzdelaním a vynikajúcimi výsledkami v tréningoch pre stredný a vyšší manažment zameraných na komunikáciu, telekomunikáciu, riadenie a vedenie ľudí, prezentáciu a lektorské zručnosti.

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
tel:
+421 905 325 *** zobraziť

mobil:
+421 905 325 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť


Adresa
Svetlá 10, 811 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)