Stres management a riadenie výkonnosti

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Vedieť rozoznávať príznaky stresu u seba a u iných
 • Schopnosť identifikovať vlastné rizikové faktory
 • Poznať možnosti a cesty vedúce k podpore zdravia a výkonnosti
 • Vedieť využívať relaxačné techniky v pracovnom i osobnom živote

Cieľová skupina

manažéri, zamestnanci firiem, vedúci pracovníci

Obsahová náplň

Program sme zostavili z 5 prepojených tém, ktoré umožňujú vhľad do zvládania stresu a zvyšovania výkonnosti

 1. Stres a jeho vplyv na výkonnosť
 2. Model vzniku a pôsobenia stresu
 3. Psychologické predpoklady zdravia a výkonnosti
 4. Komunikácia – stres – výkonnosť
 5. Motivácia k zmene životného štýlu

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

STRES A JEHO VPLYV NA VÝKONNOSŤ

 • Príčiny a prejavy stresu
 • Distres a eustres
 • Choroby spojené s vplyvom stresu
 • Diagnostika individuálnych stresorov

MODEL VZNIKU A PÔSOBENIA STRESU

 • 15 hlavných príčin stresu
 • Burn-out syndróm a zdroje záťaže
 • Stresory v pracovnom prostredí a ich vplyv na výkonnosť
 • Možnosti prevencie – Autogénny tréning
 • nácvik relaxačnej metódy na odbúravanie stresu

PSYCHOLOGICKÉ PREDPOKLADY ZDRAVIA A VÝKONNOSTI

 • Postoje a hodnoty
 • Dlažobné kocky k neurotizácii – chyby v myslení
 • Význam pozitívneho myslenia a pozitívne nastavenie
 • Relaxačné cvičenia na odbúranie stresu

KOMUNIKÁCIA – STRES – VÝKONNOSŤ

 • Kódovanie a dekódovanie informácií
 • Vzťahová rovina komunikácie
 • Eliminácia napätia v komunikácii

MOTIVÁCIA K ZMENE ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

 • Desatoro A v manažmente stresu
 • Ako nebyť stresovaný – Tipy a triky ako sa cítiť lepšie
 • Relaxačné cvičenia zamerané na energizáciu organizmu a podporu výkonnosti

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA S ORIENTÁCIOU NA PODPORU VÝKONNOSTI

FORMA PROGRAMU

Interaktívny tréning v kombinácii s metódou workshopu

Program je postavený tak, že vo svojej vnútornej štruktúre má zastúpené 3 hlavné zložky, ktoré tvoria jadro kurzu a navzájom úzko súvisia: autodiagnostiku životného štýlu, psychologické aspekty príčin a vyrovnávania sa so stresom a nácvik relaxačných techník. Relaxačné techniky sú dôležitou pomôckou pre celkové psychické a fyzické vyladenie, znovunadobudnutie rovnováhy a nastavenie sa na optimálne výkony v pracovných pozíciách.

Lektor:
PhDr. Daniela Mináčová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

14.05.2018 - 15.05.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť


Adresa
Svetlá 10, 811 02 Bratislava 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)