SYSTÉMOVÉ MYŠLENÍ pro manažery II.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Motto: „Když nerozumíš, ptej se. Když rozumíš, ptej se dvojnásob.“

Tento kurz volně navazuje na kurz Systémové myšlení pro manažery (I.) rozšířením o tyto aspekty:

 • hlubší pochopení fungování sociálních systémů
 • aplikace systémového myšlení při řízení organizačních změn (včetně konkrétních metodik)
 • vlastní sebereflexe systémového myšlení a své osobnosti a roli v systému

Cieľová skupina

Tento program je určen výhradně pro absolventy prvního stupně kurzu Systémového myšlení.

Obsahová náplň

Co se naučíme?

 • další zákonitosti fungování skupin, rodin, organizací a společností
 • vést změnové projekty v organizacích
 • pracovat efektivně se skupinami
 • lépe poznat sami sebe…

Co se nám asi také bude líbit?

 • Skupina složená z chytrých, zkušených a přemýšlivých lidí, od kterých se můžeme obohatit
 • Nespočet příkladů z realizace změnových projektů v různých firmách
 • Ilustrativní příklady z rodinné terapie
 • Rozvíjení naší systémové intuice a komplexního myšlení
 • Různé metody k řešení konkrétních případů z vaší praxe

** Rozsah programu** 5 × 1 den (vždy 9 – 17 hodin)

Termíny:

 • 7. října 2016 (pá)
 • 11. listopadu 2016 (pá)
 • 16. prosince 2016 (pá)
 • 18. ledna 2017 (st)
 • 17. února 2017 (pá)

Cena:

40 000 Kč + DPH

Cena pokrývá náklady na kávové přestávky a pronájem prostor a veškeré materiály pro účastníky. Nezahrnuje cenu za oběd.

Přihláška a platby:

Účastník je přihlášen do kurzu vyplněním přihlášky na www.systemicky-institut.cz a minimálně zaplacením dílčí faktury ve výši 20 000 Kč. Tato částka se zároveň stává storno poplatkem v případě nenastoupení do kurzu. Po prvním soustředění je fakturován zbytek částky, tj. 20 000 Kč. Z administrativních důvodů upřednostňujeme úhradu celé částky předem. Výše storno poplatku zůstává i v tomto případě stejná.

** Místo konání:**

Praha

Certifikace – podmínky:

 • 100% účast na soustředěních
 • kazuistika v rozsahu min. 1 500 slov (cca 3 strany textu)

Konzultanti:

Klára Lauritzenová, Jan Bílý (?), Miroslav Šafarík (?)

Obsah programu:

 • Mužský a ženský princip v organizaci. Moc jako zodpovědnost a moc bezmocných. Stín a projekce. Jungiánské archetypy ve vedení firmy.
 • Systémové archetypy. Moc a rozhodování v organizacích. Jak způsobit systémovou změnu ve firmě. Techniky práce se skupinami podle účelu.
 • Organizační konstelace. Spolupráce jako emergence. Dynamika a energie skupiny. Polarity vlastností. Jak systém pracuje s extrémy. Jednoduchá pravidla jako zdravý základ fungování systému.
 • Kultura „jak“ a kultura „proč“. Kontrola a skryté náklady. Vedení systemické změny. Jak rozpoznat systémovou páku a uvolnit energii pro změnu. Strategický tahoun.
 • Principy svobodných firem. Role leadera a vize. Motivace lidí. Praktické zkušenosti z fungování „svobodných“ firem. Osobní vize.

Reference dosavadních účastníků:

 • „Postupná gradace témat až k ohňostroji myšlenek … a energie. Terapeutická skupina pro podnikání v 21. století. Prolnutí lidského a firemního údělu. Pouze pro hloubavé.“
 • „Teď po ukončení kurzu mám pocit bohatství. Jsem plná myšlenek, nápadů a pocitů, některé jsou příjemné, některé bolí, ale o to jsou intenzívnější. A to vše navíc umocňuje Klára nejen způsobem, jakým to vede, ale i svým postojem. Jsem přesvědčená, vím to, že i s větším odstupem času budu mít neustále v sobě energii, kterou jsem absolvováním kurzu získala…“
 • „Otázky, které byste si sami nepoložili. Odpovědi, které dlouho rezonují. A zase ta síla skupiny…“
 • „Je velice těžké hodnotit jakékoli pokračování. Veškeré dvojky, trojky apod. málokdy předčí zážitek z toho prvního. … I přes tuto skutečnost si dovolím pogratulovat organizátorovi k úspěšné přípravě pokračování, které pro mě bylo určitě něčím víc než jenom prostým pokračováním … Bylo to skvělé a už teď můžu říci, že se těším na pokračování třetí!“
 • „Potěšilo mě zkoumání mě samé ve smyslu vnitřní svobody. … Narovnává mi to můj „sebepohled“. Tvoje podání je pro mě srozumitelné a hodně si z něj odnáším.“
 • „Spousta věcí mi dochází. Během kurzu jsem odhadla několik svých vlastních „mentálních vzorců“, které je potřeba změnit.“
 • „Úžasný tým kolegů s Klářinou moderací. Oceňuji „svobodu“ v pojetí kurzu, nenásilná plynutí bez tlaku a přitom zachování efektivity. Zajímavá témata, přínosná pro život (nebyla to jen teorie).“
 • „Je luxus se takto zastavit a zabývat se vyššími kontexty. Děkuji Kláře i za to, že se mnou občas byla „v nesouladu“, je to osvěžení.“

Lektoři:

 • Klára Lauritzenová (http://www.systemicky-institut.cz/cs/ing-klara-lauritzenova/)
 • Jan Bílý (http://www.konstelace.info/tym.html)

Konkrétnější ukázky z obsahu programu

Archetypy ve vedení firmy Na začátku podnikání je třeba kvalita bojovníka. Později je však potřeba krále. Král nekoná, král je, jde o jeho bytí. Nepomáhá ani se nevyhýbá. Spojuje v sobě mužský i ženský princip. Cesta ke králi je integrací těchto principů.

Jednoduchá pravidla Studie chování společenství živočichů ukázaly, že koordinované a úspěšné chování je důsledkem několika jednoduchých pravidel. Například hejno ptáků se řídí pouze třemi pravidly: Drž se směru průměrného směřování hejna, přizpůsob svoji rychlost ostatním ptákům a vyhni se srážce s jiným ptákem. Pravidla řídí i lidské chování a vytváří vzorce, které charakterizují organizační kulturu. Příkladem takového vzorce může být „Podporuj kreativitu a nápady“. Jak asi v takovém případě bude v organizaci vypadat třeba přístup k chybám nebo k odměňování? Jsou-li poslání, vize a hodnoty společnosti v souladu a skutečné žité, znamená to, že tyto vzorce – potažmo kultura – se s nimi vzájemně podporují. Není pak dokonce třeba o nich mluvit, protože lidé se žádoucím způsobem chovají automaticky. Tato pravidla jsou totiž jako DNA, nositelé kódů. Každá kultura je nesena pravidly a zpravidla netrvá dlouho, abychom je v organizaci vytipovali. Pravidla jsou často neuvědomovaná a nepochopení této dynamiky může přinést nejistotu a nedůvěru.

Motivace lidí Skutečně důležité jsou ty věci, které lidé dělají ze své vlastní vůle. Jednoho psychologa rozčilovala parta dětí, které pod jeho okny hrály fotbal a dělaly při tom hluk. Vyšel ven, pochválil je, jak výborně hrají a slíbil jim, že pokaždé, když tam přijdou hrát, dá každému dolar. Další dny se však vymlouval na stále méně peněz, až jim nabídnul jen jeden cent. „Přece tu nebudeme hrát za pitomej cent“. A už se na plácek hrát nevrátili. Pokud lidem začnete platit za to, co je baví, nastane obrat. Vytvoří si vnitřní příčinnou spojitost mezi odměnou a danou aktivitou. Vedle hmotných odměn poskytovaných nezávisle na specifické angažovanosti – například mezd a mimořádných odměn ve formě neočekávaných bonusů – všechny ostatní formy zásadně snižují ochotu účastnit se aktivit čistě pro jejich vlastní účel. Veškeré rozsáhlé průzkumy o účincích hmotných odměn však tradiční firmy naprosto ignorují.

Hierarchie, svoboda, anarchie Svoboda v práci neznamená ani hierarchii, ani anarchii. Svobodné firmy musejí mít vizi sdílenou všemi. Pojem „nařízená svoboda“ z politické ekonomie se blíží tomu, o co jde ve svobodné firmě. Je to vysoce sebeukázněná forma organizace. Hlavním elementem, který disciplínu vytváří, je sdílená vize firmy o prvotřídním výkonu. Svobodná firma se nejvíce blíží principům života, je to samoregulující se systém, který má nejlepší podmínky k přežití, včetně toho, že se nejlépe dokáže vyvarovat extrémů.

Upozornění: kurz bude realizován pouze v případě, že se přihlásí nejméně 8 účastníků.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Klára Hejduková
email:
info@... zobraziť


Adresa
Nad Primaskou 45, 10000 Praha 10

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 271 740 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.systemicky-institut.cz

Adresa
Systemický institut, s.r.o.
U Hranic 18, Praha 10 Zobraziť na mape