Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Oboznámiť účastníkov kurzu s požiadavkami normy EN ISO 9001:2015, priblížiť požiadavky normy EN ISO 19011:2011.

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu, pracovníkom, ktorí poznajú procesy prebiehajúce v spoločnosti a sú spôsobilí vykonávať interné audity. Zároveň je školenie určené pre majiteľov malých spoločností, ktorí si chcú vykonávať interné audity samostatne.

Obsahová náplň

Manažérstvo kvality, procesný prístup, požiadavky normy EN ISO 9001, požiadavky normy ISO 19011, prístup audítora, príklady realizácie interných auditov, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikácia pri audite, test.

Lektor:
Ing. Igor Uličný

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré účastníka oprávňuje vykonávať interné audity.

Termíny kurzov

14.05.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Gabriela Barzíková
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť


Adresa
Hraničná 2, 040 17 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť

web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)