STRES MANAŽMENT

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Oboznámte sa s fungovaním stresu a jeho dopadom na pracovný (osobný) život.
 • Spoznajte a osvojte si rozmanité metódy a techniky zvládania stresu.
 • Naučte sa predchádzať syndrómu vyhorenia prostredníctvom uplatňovania konceptu work-life balance.

Cieľová skupina

riadiaci pracovníci a všetci zamestnanci, ktorí sú vystavení stresu a náročným konfliktným situáciám

Obsahová náplň

 • Pochopenie mechanizmu stresovej situácie
 • Skupinové a individuálne stresory
 • Rizikové faktory pracovného stresu
 • Situačné faktory stresu
 • Vyvažovanie tlaku a produktivita – vlastné osobnostné štýly a work life balance
 • Syndróm vyhorenia (burn out syndróm)
 • Príznaky a dôsledky pracovného stresu – adaptácia a jeho analýza
 • Obranné mechanizmy organizmu na stres
 • Zvládanie hnevu v záťažových situáciách
 • Stratégie zvládania stresu
 • Copingové stratégie

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba

Maximálny počet účastníkov: 4 – 10

Termíny kurzov

24.04.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mária Pipová
tel:
+421 2/642 828 *** zobraziť

mobil:
0918 329305; 0917 *** zobraziť

email:
mega@... zobraziť


Adresa
Vilová 2, 851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/642 828 *** zobraziť

mobil:
+421 918 329 *** zobraziť

email:
mega@... zobraziť

web: www.megaeducation.sk

Adresa
MEGA Education s.r.o.
Vilová 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)