Kurz: Řízení kreditního rizika

Popis kurzu

Tento seminář je zaměřen především na praktické aspekty řízení kreditního rizika. Úvodní část se věnuje vysvětlení nezbytných pojmů, způsobům identifikace a měření rizika. Podstatná část semináře se zabývá samotným řízením kreditního rizika, tzn. organizačním uspořádáním a nezbytnými procesními postupy včetně postupu vymáhání a následného reportingu.Cieľová skupina

Seminář je určen nejen pro pracovníky oddělení financí, ale i prodeje. V kreditních institucích pak risk managerům zodpovědným za kreditní riziko, expertům zodpovědným za kreditní riziko při implementaci Basel II, dále interním auditorům a pracovníkům compliance.Kontaktná osoba

Monika Gaňová
+420 257 290 252
arm@arm.cz


Organizátor