Kurz: Interní auditor ISO 20000-1

Popis kurzu

Pochopit význam managementu IT služeb v organizaci a lépe se orientovat v požadavcích normy ISO 20000–1. Získat znalosti a dovednosti pro provádění efektivních interních auditů systémů managementu IT služeb podle normy ISO 20000–1.Obsah kurzu

Seznámení s normou ISO 20000–1 a její interpretací

  • Požadavky na systém managementu IT služeb
  • Řízení životního cyklu IT služeb
  • Procesy v systémech managementu služeb, jak slouží k efektivnímu poskytování služeb

Aplikace směrnice pro auditování systémů managementu ISO 19011

  • Management auditů
  • Komunikace
  • DokumentováníCieľová skupina

Kurz je určen pro interní auditory systému managementu IT služeb a další zaměstnance, kteří si chtějí osvojit podrobnější znalosti požadavků na management IT služeb.Kontaktná osoba

Ing. Šárka Tůmová
+420 567 300 215
audit@nqa.cz


Organizátor