Kurz: Úvod do systému bezpečnosti informací (ISO 27001)

Popis kurzu

Získat přehled o systémovém přístupu k efektivnímu řízení bezpečnosti informací v organizaci a zlepšit orientaci manažerů v oblasti bezpečnosti informací. Seznámit se základy koncepcí pro řízení bezpečnosti informací a souvisejícími legislativními požadavky.Obsah kurzu

  • Východiska pro řízení informační bezpečnosti
  • Přístup k řízení bezpečnosti informací postavený na managementu rizik
  • Informace o souvisejících technických normách
  • Základní legislativní rámec související s bezpečností informací
  • Jak ve firmě zavést systém managementu bezpečnosti informacíCieľová skupina

Kurz je vhodný pro manažery organizací, kteří si uvědomují hodnotu a význam informací, a chtějí je efektivně, odpovědně a účinně chránit.Poznámka k cene

certifikovaní klienti NQA CZ mají slevu 20% z ceny kurzuKontaktná osoba

Ing. Šárka Tůmová
+420 567 300 215
audit@nqa.cz


Organizátor