Kurz: Interní auditor ISO 27001

Popis kurzu

Pochopit význam normy ISO 27001 pro organizaci a seznámit se souvisejícími legislativními požadavky. Získat znalosti a dovednosti pro provádění efektivních interních auditů systému managementu bezpečnosti informací podle normy ISO 27001.Obsah kurzu

Rekapitulace systému řízení informační bezpečnosti

  • Analýza rizik bezpečnosti informací
  • Řízení bezpečnosti informací

Norma ISO 27001 a její normativní Příloha A Základní legislativní rámec související s informační bezpečností Aplikace směrnice pro auditování systémů managementu ISO 19011

  • Management auditů
  • Komunikace
  • AuditováníCieľová skupina

Kurz je určen pro interní auditory systému managementu bezpečnosti informací a další zaměstnance, kteří si mají zájem osvojit si podrobnější znalosti požadavků na management bezpečnosti informací.Poznámka k cene

certifikovaní klienti NQA CZ mají slevu 20% z ceny kurzuKontaktná osoba

Ing. Šárka Tůmová
+420 567 300 215
audit@nqa.cz


Organizátor