Interný audítor pre systémy manažérstva podľa noriem EN ISO 9001 a EN ISO 14001

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

  • oboznámiť účastníkov s požiadavkami na systémy manažérstva kvality a environmentu podľa noriem EN ISO 9001 (SMK) a EN ISO 14001 (SEM).
  • poskytnúť účastníkom praktické skúsenosti z prevádzkovania a auditovania systému manažérstva kvality (SMK) a systému environmentálneho manažérstva (SEM) podľa noriem pre jednotlivé manažérske systémy a podľa požiadaviek normy EN ISO 19011,
  • teoreticky a prakticky pripraviť účastníkov na vykonávanie interných auditov

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí budú audítormi SMK a SEM. Je vhodný aj pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s manažérstvom kvality a ochrany ŽP v organizácii.

Obsahová náplň

Základné princípy, zásady systémového prístupu k manažérstvu kvality a ochrany ŽP. Procesný prístup, väzby a odlišnosti požiadaviek noriem pre SEM a SMK Výklad požiadaviek prvkov noriem EN ISO 9001 a EN ISO 14001 a ich implementácia v praxi

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Lucia Horňáková
tel: +421 2/482 912 71
mobil: + 42 903 580 019
e-mail: hornakova@tuvslovakia.sk

Adresa
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
email: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape