DETAIL KURZU

MS SQL Server - dátové sklady a OLAP

Od:

LAPIS IT, s.r.o.

Nitra

Popis kurzu

Kurz sa venuje tvorbe dátových skladov v prostredí SQL Servera 2008 s využitím jeho služby Integration Services, na extrakciu, transformáciu a prenos dát, základných procesov používaných pri budovaní dátových skladov. Vybudované dátové sklady sa následne využijú pri tvorbe OLAP kociek a OLAP spracovania v SQL Serveri, pre účely komplexných analýz nezaťažujúcich produkčný databázový server.

Obsah kurzu

ÚVOD DO DÁTOVÝCH SKLADOV

ÚVOD DO SQL SERVER 2008 INTEGRATION SERVICES (SSIS)

VYTVORENIE PROJEKTU PRE INTEGRATION SERVICES ACTIVITY MONITOR, PERFORMANCE MONITOR

PRÁCA S CONTROL FLOWS

PRÁCA SA DÁTÓVÝMI TOKMI – DATA FLOWS

ÚVOD DO SQL SERVER 2008 ANALYSES SERVICES

VYTVÁRANIE ANALYTICKÝCH RIEŠENÍ V ANALYSIS SERVICES

PRÁCA S DIMENZIAMI

SLEDOVANIE SÚHRNOV A VELIČÍN

DOTAZOVANIE SA NA OLAP KOCKY

ĎALŠIA FUNKCIONALITA OLAP KOCIEK

UVEDENIE OLAP KOCIEK DO PREVÁDZKY

SPRÁVA OLAP KOCIEK

DATA MINING V SQL SERVERI

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorí vytvárajú OLAP kocky, a na nich postavené reporty s okamžitou odozvou. Tí ktorí potrebujú s pomocou data miningu a umelej inteligencie získať z existujúcich firemných dát nové, cenné informácie o zákazníkoch, ich správaní, o vzťahoch a závislostiach vo vnútri firmy.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní školenia

Kontaktná osoba

Katarína Pálffyová
+421 37/651 31 40
lapis@lapis.sk

Hodnotenie
Organizátor