Kurz: Cesta k excelenci

Popis kurzu

Proces sebehodnocení pomůže odhalit silné stránky organizace i místa pro zlepšování, zjistit, jak jste daleko na cestě k excelenci, kam byste měli zaměřit své zdroje, abyste na této cestě postoupili kupředu. Sebehodnocení poskytuje ucelený obraz současného stavu organizace, působí jako klíčový nástroj trvalého zlepšování a vytváří společnou základnu pro porovnávání s ostatními organizacemi v rámci benchmarkingu. Kurz Cesta k excelenci Vás nejen seznámí s metodikou, ale pomůže vytvořit společný jazyk a koncepční rámec pro zlepšování a integrovat zlepšovací aktivity do každodenních činností.Obsah kurzu

Modul 0 – Úvod, seznámení s programem kurzu a cílem kurzu; Proč jsme dnes tu? Modul 1 – Cesta k excelenci Modul 2 – Model excelence EFQM Modul 3 – Sestavení žebříčku priorit z výsledků sebehodnocení a Řízení zlepšovacích projektů Modul 4 – Logika RADAR a její využití jako hodnotícího nástroje Modul 5 – Provádění sebehodnocení Modul 6 – Vize pro excelenci Modul 7 – Praktické rady Modul 8 – Důležitá doporučení a varováníCieľová skupina

Kurz je určen organizacím, které chtějí nebo již implementují Model excelence EFQM a provádějí sebehodnocení podle Modelu a usilují o posun kupředu na cestě k trvalé excelenci. Držitelům personálního certifikátu ČSJ je tento kurz určen pro recertifikaci.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 12 096,00 Kč bez DPH (14 636 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 10 080,00 Kč bez DPH (12 197 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 269
kvapilova@csq.cz


Organizátor