Kurz: Kvalita vydělává

Popis kurzu

Seznámíte se s různými možnostmi prokazování finančních a ekonomických přínosů v procesech zlepšování kvality.Obsah kurzu

  • Kvalita a její vliv na výkonnost organizace (náklady, výnosy, přidaná hodnota)
  • Co jsou náklady na kvalitu (základní přístupy v chápání pojmů)
  • Co najdeme v normách pro systémy managementu kvality ve vztahu k ekonomickým přínosům (terminologie, požadavky na efektivnost a výkonnost organizace)
  • Jak spojovat kvalitu s výkonností organizace aneb „jak převádět kvalitu do řeči peněz?“
  • Možné přístupy (norma ISO 10014; propojení cílů v oblasti kvality s finančními cíli; aplikace zvoleného modelu nákladů; zvyšování spokojenosti zákazníků – CRM a ostatních zainteresovaných stran)
  • Jak vyčíslit náklady na kvalitu?
  • Jak se dívat na problematiku ekonomických přínosů kvality?
  • Co dál plodí nekvalitu? – nejen neshody, ale i plýtvání a odchylky (Lean management, Six Sigma, CRM)
  • Metody a nástroje pro zvažování rizik (SWOT, PEST, matice rizik, FMEA, FTA, Poka-Yoke, TOC)
  • Metody a nástroje využitelné pro optimalizaci ekonomických přínosů (QFD, metoda hodnotové analýzy, benchmarking)Cieľová skupina

Manažerům, technikům i auditorům systémů managementu kvality, příp. environmentálních systémů a systémů bezpečnosti, kteří ve své práci usilují o integraci kvality s finančními a ekonomickými ukazateli.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 6 600,00 Kč bez DPH (7 986 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 5 280,00 Kč bez DPH (6 389 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor