Praha 1- Staré Město

Manažer bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (nadstavba)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získáte znalosti jak implementovat a udržovat systém managementu BOZP v organizaci. Seznámení s obsahem norem ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN OHSAS 18002:2009.

Cieľová skupina

Manažerům, bezpečnostním technikům, poradcům v BOZP, zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP a všem, kteří mají vazbu na BOZP a chtějí v této oblasti získat ucelené vzdělání.

Obsahová náplň

  • Požadavky na systém managementu BOZP, právní a jiné požadavky
  • Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Plánování (plánování pro identifikaci nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení, cíle, programy managementu BOZP)
  • Implementace a provoz (zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc; výcvik, povědomí a odborná způsobilost; komunikace, spoluúčast a konzultace; dokumentace; řízení dokumentů; řízení provozu; havarijní připravenost a reakce)
  • Kontrola (měření a monitorování výkonnosti; hodnocení souladu; vyšetřování incidentu, neshody, nápravná opatření a preventivní opatření; řízení záznamů; interní audit)
  • Přezkoumání systému managementu

Termíny kurzov

07.11.2016 - 08.11.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Kvapilová
tel: +420 221 082 231
e-mail: kvapilova@csq.cz

Adresa
Novotného lávka 5, Praha 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 221 082 269
email: sekretariat@csq.cz
web: www.csq.cz

Adresa
Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5, Praha 1- Staré Město Zobraziť na mape