Kurz: Manažer bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (nadstavba)

Popis kurzu

Získáte znalosti jak implementovat a udržovat systém managementu BOZP v organizaci. Seznámení s obsahem norem ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN OHSAS 18002:2009.Obsah kurzu

  • Požadavky na systém managementu BOZP, právní a jiné požadavky
  • Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Plánování (plánování pro identifikaci nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení, cíle, programy managementu BOZP)
  • Implementace a provoz (zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc; výcvik, povědomí a odborná způsobilost; komunikace, spoluúčast a konzultace; dokumentace; řízení dokumentů; řízení provozu; havarijní připravenost a reakce)
  • Kontrola (měření a monitorování výkonnosti; hodnocení souladu; vyšetřování incidentu, neshody, nápravná opatření a preventivní opatření; řízení záznamů; interní audit)
  • Přezkoumání systému managementuCieľová skupina

Manažerům, bezpečnostním technikům, poradcům v BOZP, zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP a všem, kteří mají vazbu na BOZP a chtějí v této oblasti získat ucelené vzdělání.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 5 988 Kč bez DPH (7 245 Kč včetně DPH); Cena pro členy: 4 990 Kč bez DPH (6 038 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor