Kurz: Společenská odpovědnost

Popis kurzu

Ucelené poznatky o tom, co je Společenská odpovědnost organizace (CSR), jaké roviny zahrnuje, jaké lze použít standardy pro její nastavení, jaké jsou používané praxe u nás i ve světě. Cílem kurzu je uvědomění si přínosu zavedení koncepce CSR a poskytnut pomoc při definování zainteresovaných stran. V neposlední řadě program přináší přehled významných organizací zabývajících se podporou této problematiky.Cieľová skupina

Všem, kteří mají zájem o zvýšení účinnosti a celkové efektivnosti práce ve vztahu k plnění vize a strategie firmy i v oblasti spolupráce se zainteresovanými stranami.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 5 508,00 Kč bez DPH (6 665 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 4 590,00 Kč bez DPH (5 554 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor