Kurz: VDA 6.3 audit procesu - modul E

Popis kurzu

Modul E představuje spojení třech modulů vzdělávacího programu VDA 6.3 Audit procesu: Modul A + Modul BII + Modul C

V průběhu pětidenního kurzu se seznámíte nejen s obsahem nového vydání příručky VDA 6.3 Audit procesu, ale získáte základní přehled o procesním přístupu, analýze rizik a možných typech auditů.

Seznámíte se s uspořádáním a používáním Katalogu otázek auditu procesů. Naším cílem je naučit vás používat prvky a otázky auditu procesů podle VDA 6.3 v celém životním cyklu produktu a to vysvětlením požadavků vztahujících se k jednotlivým otázkám a pomocí praktických příkladů pro prokázání splnění těchto požadavků.Obsah kurzu

Obsah modulu A: Publikace VDA, ISO/TS 16949 – stručný přehled, struktura, obsah, novinky Vymezení druhů auditu Rozsah a užití auditu procesu – přehled Audit procesu ve fázi vzniku produktu a sériové výroby Procesně orientovaný přistup, analýza rizika – želva Kvalifikace auditora, etika, kodex jednání, komunikace Detailní popsání procesu auditování Struktura a uspořádání katalogu otázek Potenciální analýza Uvedená témata jsou diskutována s využitím praktických příkladů.

Obsah modulu BII: Vysvětlení otázek prvků auditu procesu Pravidla hodnocení a celkové vyhodnocení Dokumentování výsledků auditů

Obsah modulu C: Zkouškový den – zkouška má dvě části – písemnou a ústní.Cieľová skupina

Všem zájemcům, kteří usilují o získání kvalifikace auditor procesu podle nového vydání VDA 6.3 Audit procesu ověřenou certifikační zkouškou, a to během nejkratší možné doby formou souvislého pětidenního intenzivního kurzu.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 25 556,00 Kč bez DPH (30 923 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 22 630,00 Kč bez DPH (27 382 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Irena Lukešová
+420 221 082 225
lukesova@csq.cz


Organizátor