Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Hlavným cieľom vzdelávania je osvojiť si vedomosti a zručnosti z oblasti zvládania stresu a syndrómu vyhorenia, dokázať ich aplikovať vo svojom osobnom a pracovnom živote a tým zvyšovať svoju psychickú odolnosť. Aplikovaním týchto vedomostí a zručností vo svojom pracovnom prostredí dokázať pozitívne ovplyvňovať psychickú pohodu svojich žiakov a spolupracovníkov a napomáhať vytváranie pozitívnej klímy v prostredí školy.

Program je určený pre oprávnené skupiny pedagogických zamestnancov – členenie podkategórie:

 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
 • učiteľ jazykovej školy,
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Program je určený pre všetkých pedagogických zamestnancov kariérového stupňa
začínajúci pedagogický zamestnanec,
 • samostatný pedagogický zamestnanec,
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.

Toto aktualizačné vzdelávanie trvá 40 vyučovacích hodín a je možné zaň získať 10 kreditov.

Cieľová skupina

 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
 • učiteľ jazykovej školy,
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

Obsahová náplň

Charakteristika stresu Analýza svojej osobnej situácie Zvládanie stresu Hlbšie prístupy ku zvládaniu stresu Syndróm vyhorenia Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca Prevencia a zvládanie stresu Zmysluplnosť života ako zdroj sily na zvládanie stresu

Termíny kurzov

15.12.2016 - 19.12.2016

uzávierka prihlášok 12.12.2016

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Helena Bačiaková
mobil: +421 910 114 330, +421 910 114 114
e-mail: avmt@aveducation.sk

Adresa
Malá Hora 3, Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Martin

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 910 114 330, +421 905 390 904
mobil: +421 910 114 330, +421 905 390 904
email: avmt@aveducation.sk
web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Martin
Malá Hora 3, Martin Zobraziť na mape