Kurz: Odporovateľnosť právnych úkonov a možnosti jej presadzovania v právnom poriadku SR

Popis kurzu

Odporovateľnosť právnych úkonov a možnosti jej presadzovania v právnom poriadku SRObsah kurzu

  • Historický vývoj inštitútu odporovateľnosti,
  • Odporovateľnosť v zahraničných právnych úpravách,
  • Odporovateľnosť v pomeroch konkurzu a reštrukturalizácie dlžníka,
  • Vzťah odporovateľnosti podľa predpisov konkurzného práva k odporovateľnosti podľa predpisov všeobecného súkromného práva,
  • Výkladové problémy,
  • DiskusiaCieľová skupina

Seminár je určený pre advokátov, koncipientov, právnych zástupcov firiem a spoločností, pracovníkov ministerstiev a štátnych inštitúcií.Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor