Firemné a individuálne jazykové kurzy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • naučíte sa efektívne a sebavedome komunikovať v cudzom jazyku,
  • porozumiete gramatike a aktívne sa ju naučíte používať pri komunikácii,
  • budete disponovať najpoužívanejšou slovnou zásobou,
  • zvládnete diskusiu, argumentáciu, názorovú konfrontáciu,
  • naučíte sa pohotovo reagovať v každodenných pracovných a životných situáciách,

osvojíte si jazykové vedomosti a zručnosti – čítanie, hovorené slovo, písanie a počúvanie.

Cieľová skupina

  • vám, ktorí sa potrebujete v čo najkratšej dobe zdokonaliť v cudzom jazyku a nevyhovuje vám navštevovať verejné kurzy ponúkame naše intenzívne individuálne kurzy,
  • vám, ktorí ste pracovne vyťažení a časovo zaneprázdnení a rozvíjanie a udržiavanie jazykovej gramotnosti je pre vás nevyhnutné v pracovnom procese, ponúkame kurzy šité na mieru priamo vo vašej firme,
  • vám, ktorí sa chcete venovať štúdiu cudzieho jazyka systematicky a dlhodobo počas celého roka ponúkame naše kurzy.

Obsahová náplň

Obsach kurzu si zadáva objednávateľ, ktorý si vyšpecifikuje svoje požiadavky kam sa chce v jazyku dopracovať, resp. na čo sa chce zamerať. Ponúkame základné jazykové kurzy, konverzácie, jazykové kurzy so špecializáciou: obchod, financie, právo)

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 30 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
tel: 617
e-mail: kurzy@intenziva.sk

Adresa
VKC Intenzíva, Kutlíková 17, v sídle objednávateľa (firemný kurz), 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape