Riadenie obchodnej skupiny

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár je zameraný na firemné systémy podporujúce efektívne riadenie predaja. Na podmienkach riadenia obchodníkov uvidíte a získate praktické návody ako jednotlivé firemné systémy pripraviť a realizovať.

Cieľová skupina

vedúci obchodných skupín; manažéri obchodných útvarov; všetci ktorí potrebujú zefektívniť riadenie obchodu vo svojej spoločnosti.

Obsahová náplň

Nábor a výber obchodníkov Výberové konanie – tak, aby sme dokázali eliminovať „zlé rozhodnutia“

Adaptácia nových obchodníkov Adaptácia – tak, aby noví obchodníci získali správne pracovné návyky

Koučovanie obchodníkov Systém koučovania – podpora rozvoja konkrétnych predajných zručností

Motivačný program Firemná motivácia – predchádzanie demotivácii, zvlášť u služobne starších obchodníkov

Efektívne vzdelávanie obchodníkov Systémy rozvoja – zaistiť meranie návratnosti investícií do vzdelávania

Riadenie podľa cieľov Systém riadenia podľa cieľov – podklad pre správnu analýzu výkonu a zadávanie cieľov

…ďalej Hodnotenie obchodníkov, možnosti kariérových nástrojov, nástrojena určenie individuálnych rezerv obchodníkov

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PaedDr. Ilona Hegerová
tel:
+421 2/682 865 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


Adresa
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape