HR controlling

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • pochopíte pojem personálny controlling,
 • naučíte sa ovládať východiská personálneho controllingu,
 • budete vedieť, aké nástroje personálneho controllingu možno použiť,
 • naučíte sa, ako stanoviť merateľné ukazovatele nosných personálnych procesov.

Cieľová skupina

 • manažéri a špecialisti HR, personalisti
 • vedúci manažéri na rôznych pozíciách, ktorí potrebujú pre svoje efektívne riadenie ľudí informácie z danej oblasti

Obsahová náplň

 • Obsah pojmu personálny controlling. Chápanie personálneho controllingu vo väzbe na konkrétne špecifiká firmy
 • Východiská personálneho controllingu
 • Vplyv personálneho controllingu na posilnenie strategického významu manažmentu ľudských zdrojov, na posilnenie postavenia HR útvaru v rámci riadenia firmy
 • Nástroje personálneho controllingu vo väzbe na systém riadenia ľudských zdrojov
 • Merateľné ukazovatele nosných personálnych procesov, ako ich nastaviť a vyhodnocovať
 • Riešenie praktických problémov týkajúcich sa personálneho controllingu, diskusia, výmena skúseností.

Lektor:
PhDr. Z. Brázdová

Termíny kurzov

21.03.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
tel: +421 2/682 865 74
e-mail: kurzy@intenziva.sk

Adresa
VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17 (budova Technopolu), 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape