Logistika nákupu a riadenia zásob

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • schopnosť správne identifikovať a používať kritériá pre kategorizáciu (klasifikáciu) zásob
 • naučíte sa analyzovať existujúce systémy riadenia zásob z hľadiska ich ekonomickosti
 • budete vedieť stanovovať ekonomicky optimálne nákupné a výrobné dávky pre doplňovanie zásob
 • zistíte, ako počítať a udržiavať poistné zásoby v rámci modelov SIC (Statistical Inventory Control)
 • KANBAN (podmienky pre nasadenie a výpočty parametrov)
 • získate informácie o tom, ako efektívne voliť vhodný systém pre doplňovanie zásob podľa ich účelu a charakteru
 • naučíte sa vyhodnocovať ekonomiku konkrétneho systému doplňovania zásob
 • porozumiete princípom a možnostiam nákupného marketingu
 • zistíte, ako efektívne organizovať operatívny nákup
 • spoznáte, ako správne definovať rozhranie medzi operatívnym a strategickým nákupom
 • získate poznatky o tom, ako zostavovať maticu strategického postavenia firmy na nákupnom trhu
 • naučíte sa pracovať v rámci konceptov SCM (Supply Chain Management)

Cieľová skupina

 • manažérom logistiky,
 • vyšším podnikovým manažérom,
 • vedúcim nákupu – výroby – predaja.

Obsahová náplň

 • Úvod do problematiky riadenia zásob
 • Kategorizácia zásob a náklady na zásoby
 • Optimalizácia veľkosti dávky
 • Základný model riadenia zásob a poistná zásoba
 • Štatistické metóda riadenia zásob
 • Uplatnenie TOC pre riadenie zásob
 • Zásoby v logistických sieťach
 • Plánovanie dopytu (prognózovanie)
 • Nákup – management zásobovanie

Lektor:
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Termíny kurzov

15.03.2017 - 16.03.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
tel: +421 2/682 865 74
e-mail: kurzy@intenziva.sk

Adresa
VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17 (budova Technopolu), 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape