Logistika výroby - plánovanie a riadenie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • poznatky o tom, ako von z „bludného kruhu“ urgentného plánovanie
 • budete vedieť pracovať s úplnou štruktúrou systému plánovania a riadenia výroby
 • zistíte, ako presne porozumieť mechanizmu MRP (podmienky, výhody a nevýhody)
 • naučíte sa správne využívať funkciu MPS (Master Production Schedule)
 • budete vedieť vyhodnocovať efektívnosť lehotového plánovania a kapacitných bilancií
 • získate informácie o tom, ako používať heuristiky pre rozvrhovanie (tvorbu sekvencií) výrobných dávok
 • naučíte sa správne kalkulovať priebežnú dobu výroby v súvislosti so zásobami nedokončenej výroby
 • budete ovládať aplikáciuTOC (teórii úzkych miest) pre plánovanie a riadenie výroby
 • získate poznatky ako vyhodnotiť vhodnosť nasadenia systému pokročilého plánovania (APS)
 • naučíte sa využívať počítačové simulácie pre plánovanie a riadenie výroby
 • budete vedieť nastavovať systémy vizualizovaných ťahových systémov riadenia materiálových tokov
 • budete schopní používať nástroje „štíhlej výroby“ v porovnaní s konceptom "agilný výroby
 • zistíte, ako aplikovať CCPM (Critical Chain project Management) pre plánovanie projektov

Cieľová skupina

 • manažérom logistiky,
 • vyšším podnikovým manažérom,
 • vedúcim nákupu – výroby – predaja.

Obsahová náplň

 1. Úvod do logistiky výroby
 2. Štruktúra systému plánovania a riadenia výroby
 • Výrobný program
 • Hlavný výrobný plán
 • Lhůtové plánovanie a kapacitné bilancie
 • Rozvrhovanie výroby

3. Problematika rozpracovanej výroby 4. Prístupy k plánovanie a riadenie výroby 5. APS – systémy pokročilého plánovania 6. Plánovanie projektov pomocou kritického reťazca

Lektor:
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
tel:
+421 2/682 865 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


Adresa
VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17 (budova Technopolu), 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)