Kurz: Plánovanie výroby a intralogistika (seminár)

Popis kurzu

Získate prehľad o štandardných i špecifických plánovacích postupoch, systémoch pokročilého plánovania (APS) a heuristikách pre rozvrhovanie výroby. Naučíte sa voliť pre jednotlivé plánovacie úrovne vhodné metódy a nástroje. Zistíte ako presne porozumieť mechanizmu MRP (podmienky, výhody a nevýhody), naučíte sa správne využívať funkciu MPS (Master Production Schedule), budete ovládať aplikáciu TOC (teórii úzkych miest) pre plánovanie a riadenie výroby a zistíte ako aplikovať CCPM (Critical Chain project Management) pre plánovanie projektov.Obsah kurzu

  1. Úvod do logistiky výroby
  2. Štruktúra systému plánovania a riadenia výroby
  • Výrobný program
  • Hlavný výrobný plán
  • Lhůtové plánovanie a kapacitné bilancie
  • Rozvrhovanie výroby

3. Problematika rozpracovanej výroby 4. Prístupy k plánovanie a riadenie výroby 5. APS – systémy pokročilého plánovania 6. Plánovanie projektov pomocou kritického reťazcaCieľová skupina

  • manažérom logistiky,
  • vyšším podnikovým manažérom,
  • vedúcim nákupu – výroby – predaja.Poznámka k cene

Cena pre klientov VKC Intenzíva: 360 EUR bez DPHKontaktná osoba

Ilona Hegerová
+421 907 133 500
kurzy@intenziva.sk


Organizátor