Kurz: Praktická personalistika vo firme - ako zefektívniť personálne procesy vo firme - NOVINKA

Popis kurzu

 • Praktické inšpirácie k zefektívneniu fungovania procesov v oblasti riadenia ľudských zdrojov,
 • Zoznámite sa s trendmi v riadení ľudských zdrojov,
 • Zdieľanie skúseností.Obsah kurzu

 1. Strategický prístup k riadeniu ľudských zdrojov – väzba na vnútorné a vonkajšie prostredie organizácie
 2. Modely riadenie personálnych útvarov, kedy prejsť z klasického modelu na partnerský model
 3. Ako určiť priority v oblasti riadenia ľudských zdrojov
 4. Trendy v nastaveniach nosných personálnych procesov:
 • Personálne plánovanie
 • Nastavenie požiadaviek na spôsobilosť – kompetencie, popisy pracovných miest, kompetenčné modely, …
 • Získavanie a výber zamestnancov ako súčasť personálneho marketingu
 • Riadenie integračného a adaptačného procesu nových zamestnancov
 • Riadenie pracovného výkonu – ako implementovať nový systém hodnotenia, ako zefektívniť existujúci systém hodnotenia
 • Riadenie pracovnej kariéry, práca s kľúčovými zamestnancami, s talentami
 • Systematický prístup k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov
 • Personálny controlling ako podporný proces

Metódy:

 • seminár s diskusiou,
 • zdieľanie skúseností,
 • príklady z praxe.Cieľová skupina

 • personálnym manažérom a špecialistom
 • manažérom a majiteľom firiem.Poznámka k cene

Zľava pre klientov 245 EUR bez DPHKontaktná osoba

Ilona Hegerová
+421 907 133 500
kurzy@intenziva.sk


Organizátor