Praktická personalistika vo firme - ako zefektívniť personálne procesy vo firme -NOVINKA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Praktické inšpirácie k zefektívneniu fungovania procesov v oblasti riadenia ľudských zdrojov,
 • Zoznámite sa s trendmi v riadení ľudských zdrojov,
 • Zdieľanie skúseností.

Cieľová skupina

 • personálnym manažérom a špecialistom
 • manažérom a majiteľom firiem.

Obsahová náplň

 1. Strategický prístup k riadeniu ľudských zdrojov – väzba na vnútorné a vonkajšie prostredie organizácie
 2. Modely riadenie personálnych útvarov, kedy prejsť z klasického modelu na partnerský model
 3. Ako určiť priority v oblasti riadenia ľudských zdrojov
 4. Trendy v nastaveniach nosných personálnych procesov:
 • Personálne plánovanie
 • Nastavenie požiadaviek na spôsobilosť – kompetencie, popisy pracovných miest, kompetenčné modely, …
 • Získavanie a výber zamestnancov ako súčasť personálneho marketingu
 • Riadenie integračného a adaptačného procesu nových zamestnancov
 • Riadenie pracovného výkonu – ako implementovať nový systém hodnotenia, ako zefektívniť existujúci systém hodnotenia
 • Riadenie pracovnej kariéry, práca s kľúčovými zamestnancami, s talentami
 • Systematický prístup k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov
 • Personálny controlling ako podporný proces

Metódy:

 • seminár s diskusiou,
 • zdieľanie skúseností,
 • príklady z praxe.

Lektor:
PhDr. Zdeňka Brázdová

Termíny kurzov

12.06.2018

Uzávierka prihlášok: 5. júna 2018

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
tel:
+421 2/682 865 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


Adresa
VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17 (budova Technopolu), 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)