Logistický audit

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • naučíte sa, ako správne chápať úlohu logistického auditu, aký je jeho účel
 • zistíte, v akých situáciách je vhodné logistický audit vykonať a v akých nie
 • naučíte sa, aké sú hlavné prínosy (výstupy) logistického auditu
 • dozviete sa, čo obsahuje metodika log. auditu podľa Komory logistických audítorov (KLA)
 • pochopíte, ako odlíšiť reaktívny a proaktívny audit
 • získate poznatky o tom, aké sú spoločné rysy a aké rozdiely v metodikách KLA, VD 6.3, MMOG a DMAIC
 • naučíte sa, ako správne pripraviť „Program logistického auditu“
 • zistíte, ako správne viesť interview v auditovanej spoločnosti
 • dozviete sa, čo obsahuje „Správa z logistického auditu“ a ako ju zostaviť z výsledkov interview
 • získate poznatky o tom, čo obsahuje „Program logistických zmien“, ako hlavný výstup log. auditu
 • spoznáte, ako stanoviť ekonomickú návratnosť realizácie auditom navrhnutých zmien
 • pochopíte, ako kalkulovať cenu logistického auditu v rôznych podmienkach

Cieľová skupina

 • manažérom logistiky,
 • vyšším podnikovým manažérom,
 • vedúcim nákupu – výroby – predaja.

Obsahová náplň

 • Poňatie logistiky – integrálna logistika
 • Účel logistického auditu a jeho úloha v manažmente
 • Definícia, princípy a obsah logistického auditu
 • Reaktívne a proaktívne koncepcie logistického auditu
 • Metodika logistického auditu podľa KLA
 • Zostavenie programu logistického auditu
 • Postup logistického auditu – vedenie interview
 • Dokumentácia logistického auditu – správa o stave logistiky
 • Dokumentácia logistického auditu – zadanie programu zmien
 • Rozpočet a ekonomické zdôvodnenie programu zmien
 • Praktické stanovovaní rozsahu a obsahu logistického auditu
 • Porovnanie metodiky KLA s VDA 6.3, MMOG a DMAIC
 • Kvalifikácia logistického audítora

Lektor:
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
tel: +421 2/682 865 74
e-mail: kurzy@intenziva.sk

Adresa
VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17 (budova Technopolu), 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape