Marketing CIMA A (certifikovaný kurz)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

› získate komplexné vedomosti z marketingu v overenom systéme vzdelávania, › zvýšite si kvalifikáciu v súlade s medzinárodnými štandardmi, › naučíte sa využívat hlavné metodické postupy a pracovné techniky v marketingu, › naučené postupy si prakticky precvičíte v simulovanej marketingovej hre, › kurz vám otvorí cestu ku kariérovému rastu a možnostiam získať alebo prehĺbiť kompetencie v oblasti marketingu, › osvojíte si odbornú terminológiu,získate nové kontakty, inšpiráciu.

Cieľová skupina

› špecialisti a novomenovaní manažéri marketingových a obchodných útvarov, › manažéri z rôznych oblastí súkromnej aj verejnej sféry, pre ktorých je orientácia v marketingu nevyhnutnou podmienkou úspešného postupu, › majitelia malých a stredných firiem, › absolventi SŠ alebo VŠ, ale bez špecializácie marketing a obchod.

Obsahová náplň

1. sústredenie ● Úvod do marketingu ● Marketingové plánovanie ● Analýza makroprostredia ● Analýza trhu ● Analýza správania zákazníka ● Analýza priemyselného trhu

2. sústredenie ● Segmentácia a umiestňovanie ● Analýza konkurencie ● Vnútorná analýza ● Náklady a kalkulácie ● Základy finančnej analýzy ● Zhrnutie I.

3.súsrednie ● Marketingové stratégie ● Produktová a sortimentná politika ● Cenová politika ● Riadenie cien ● Distribučná politika ● Marketing obchodu a služieb

4. sústredenie ● Integrovaná komunikácia ● Reklama ● Politika predaja ● Interpersonálna komunikácia ● Marketingový výskum ● Aplikácia marketingového výskumu

5. sústredenie ● Marketingový model (hra) ● Aplikačné oblasti marketingu ● Zhrnutie II ● Záverečná prípadová štúdia

6. sústredenie Príprava na certifikáciu

Lektor:
Českí a slovenskí lektori certifikovaní Českým inštitútom pre marketing CIMA

Termíny kurzov

22.03.2017 - 15.06.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 12 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
tel: +421 2/682 865 74
e-mail: kurzy@intenziva.sk

Adresa
VKC INTENZÍVA, s.r.o., Bratislava, Kutlíkova 17 (budova Technopolu), 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape