Ako riadiť pracovnú kariéru

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Čo získate?

dozviete sa, aký je praktický význam riadenia pracovnej kariéry v nadväznosti na aktuálnu ekonomickú situáciu i aktuálnu situáciu na trhu práce, uvedomíte si, čo je dôležité v projektoch riadenia pracovnej kariéry v dobe ekonomickej krízy, väzbu tejto problematiky na určovanie kľúčových pracovných pozícií a starostlivosť o kľúčových zamestnancov, dostanete odpoveď na otázku, či je vhodné riadiť systematicky pracovnú kariéru v období nestability alebo dokonca v období prepúšťania zamestnancov, zoznámite sa s možnými prístupmi k problematike riadenia pracovnej kariéry, získate prehľad, prečo je dôležité určiť východiská a ciele riadenia pracovnej kariéry, jej väzbu na firemnú stratégiu, stratégiu riadenia ľudských zdrojov a firemnú kultúru, uvedomíte si, na aké otázky je treba odpovedať pri príprave a realizácii projetu „Talent Management“, zvládnete kroky tvorby kariérových plánov a plánov osobného rozvoja, získate informácie o základných činnostiach a postupoch riadenia pracovnej kariéry, ako zamestnancov inšpirovať a motivovať, vymeníte si skúsenosti z tejto oblasti, ktorá nemá expertné riešenia a je sprevádzaná celým radom otázok.

Cieľová skupina

Komu je seminár určený?

manažérom a špecialistom HR, personalistom, manažérom na rôznych pozíciách, ktorí potrebujú pre svoje efektívne riadenie ľudí informácie z danej oblasti.

Obsahová náplň

Východiská riadenia pracovnej kariéry – stratégia manažmentu ľudských zdrojov, hodnotenie zamestnancov, hodnotenie osobnej kariérovej kotvy Na čo sa sústrediť v riadení pracovnej kariéry v období nestability a ekonomickej krízy, akú väzbu má táto oblasť na určovanie kľúčových pracovných pozícií a na starostlivosť o kľúčových zamestnancov Politika riadenia pracovnej kariéry, algoritmus činností riadenia pracovnej kariéry, typy mobility Otázky spojené s prípravou a realizáciou projektu „Talent Management“ Praktický význam riadenia pracovnej kariéry pre organizácie – možné prístupy k vytváraniu systémov personálnych rezerv, plány následníctva Plánovanie kariéry jednotlivcov – osobné ciele pracovníkov, jednania a dohody o stanovení cieľa kariéry a krokoch k jej dosiahnutiu Individuálne plány vzdelávania ako súčasť plánu pracovnej kariéry i systému vzdelávania a rozvoja pracovníkov

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
tel: +421 2/682 865 74
mobil: +421 948 130 157
e-mail: kurzy@intenziva.sk

Adresa
Kutlíková 17, 8 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape