Kurz: SEMINÁŘ PRO SVÁŘEČSKÝ DOZOR V OBLASTI SVAŘOVÁNÍ A OPRAV KOLEJOVÝCH VOZIDEL. NORMY ŘADY DIN EN 15085 A JEJÍ ZMĚNY, SOUVISEJÍCÍ DVS SMĚRNICE, DIN 27201 PRO OPRAVY, POŽADAVKY DB

Popis kurzu

seznamit účastníky s normami, směrnicemi a předpisy potřebnými k získání certifikátu dle normy DIN EN 15085, praktický návod , jak se na certifikační proces připravit, aby byl úspěšný a produktivníObsah kurzu

Vysvětlení postupu při posuzování požadavků zákazníka, prokazování shody a klasifikace firem v souladu s novými požadavky na svařování podle aktualizace norem řady EN 15085. Současně platné předpisy, normy, směrnice DVS, předpisy DB AG, aktuálně vydané předpisy související s novou verzí EN 15085, pravidla ECWRV (European Commission for Welding of Railway Vehicles) a změny předpisů V 95/5 a DB s ohledem na nový systém prokazování shody pro klasifikaci firem a u zkoušek svářečů podle ISO 9606–1.Přehled nově vydaných norem pro oblast svařování a nedestruktivního zkoušení a využití v železničním průmyslu.Cieľová skupina

pracovníky firem, které vyrábějí a opravují kolejová vozidla svařováním a kteří ve své praxi využívají normu DIN EN 15085 – 2, předpisy DB a související směrnice DVS. Výstupní dokument (osvědčení) slouží jako doklad o absolvování pravidelného školení svářečského dozoru, které je závazně doporučeno příslušnými předpisy DVSPoznámka k cene

vč. sborníku pracovních překladů vybraných předpisůKontaktná osoba

Jana Vráblíková
+420 261 062 107
vrablikova@svv.cz


Organizátor