DETAIL KURZU

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA VO IV.Q ROKU 2018 + POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI VÝKONE ZRÁŽOK ZO MZDY

Od:

Akadémia vzdelávania Martin

Martin

Popis kurzu

Suma životného minima Nový školský/akademický rok Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového obdobia Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v praxi 13. a 14. plat Dôchodkové dávky...... Povinnosti mzdovej účtovníčky pri výkone zrážok zo mzdy

Obsah kurzu

Mzdová účtovníčka vo IV.Q roku 2018

Suma životného minima platná od 1.7.2018 a jej vplyv na : o výkon exekučných zrážok o daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, milionársku daň o rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, predčasný starobný
dôchodok o výšku príjmu uchádzača o zamestnanie (v evidencii UPSVaR )

Nový školský/akademický rok 2018/2019 o daňový bonus – ( preplatok, nedoplatok ) z prázdninového obdobia o dohody o brigádnickej práci študentov – dokedy a s kým

Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového obdobia  nenechávajte si na poslednú chvíľu rozhodovanie o nevyčerpanej dovolenke za rok 2017  krátenie dovolenky

13. a 14. mzda / odmena v roku 2018 o dá sa s vianočnou odmenou niečo urobiť ?

13. a 14. mzda / odmena v roku 2019, 2020, 2021 o pripraviť sa a zabojovať

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v praxi : o dôchodcovia a odmena na dohodu do a nad 200 eur

  • dohody uzavreté pred a po účinnosti novely
  • čestné Vyhlásenie – začiatok a koniec uplatňovania

o mzdové zvýhodnenie

  • za nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu a za prácu vo sviatok

    Dôchodkové dávky

o zvyšovanie dôchodkového veku od 1.1.2019 o Vianočný príspevok – nový výpočet, nové výšky

Novela zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.Z rozložená na dlhé časové obdobie  účinnosť od 1.novembra 2018, účinnosť od 1.januára 2019  účinnosť od 1.januára 2020, účinnosť od 1.januára 2021  na čo sa treba pripraviť

Nároky starostov podľa zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest pri skončení
funkčného obdobia o nepokračuje v ďalšom volebnom období  odstupné, odchodné ????  preplatená nevyčerpaná dovolenka o pokračuje v ďalšom volebnom období  odstupné ????, odchodné ????  preplatená nevyčerpaná dovolenka, nárok na novú o novozvolený starosta  nárok na dovolenku

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2019 a 2020

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri výkone zrážok zo mzdy

Zrážky zo mzdy / odmeny zamestnanca o podľa Zákonníka práce o podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa a pod. o na základe Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka; o prednostné, neprednostné zrážky, ich poradie o viaceré zrážky – prichádzajúce postupne, alebo súčasne o tzv.“tretinový princíp“ pri výpočte zrážok o povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť
Osobný bankrot o kto má nárok na osobný bankrot, jeho podmienky o priebeh osobného bankrotu o povinnosti mzdovej účtovníčky pri osobnom bankrote zamestnanca

Cieľová skupina

mzdové účtovníčky, zamestnávatelia, zamestnanci

V PRÍPADE ZÁUJMU JE NUTNÉ PRIHLÁSIŤ , resp. ZAREGISTROVAŤ SA, ABY SME VÁS V PRÍPADE ZMENY MOHLI INFORMOVAŤ A ABY SME VÁM ZABEZPEČILI MATERIÁL !

Kontaktná osoba

Helena Bačiaková
+421 910 114 330
avmt@aveducation.sk

Hodnotenie
Organizátor