VEĽTRH - Vaša šanca v podnikaní

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Poznámka k cene: od počtu 8 účastníkov sa poskytuje zľava v závislosti od celkového počtu v skupine
  • Organizátor: RS Management s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Tréningový program zameraný na osvojenie základných zásad, princípov a zručností vystupovania na veľtrhu.

Zámer programu: Príprava na efektívne vystupovanie počas veľtrhu z hľadiska jeho prípravy, aktívnej účasti vrátane profesionálneho imidžu a prejavu voči svojmu okoliu za účelom utvrdenia pozície Vašej spoločnosti na slovenskom, európskom aj celosvetovom trhu.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre tých, ktorí sa pripravujú na účasť na výstavách a veľtrhoch na Slovensku aj v zahraničí a záleží im na tom, aby ich účasť bola čo najefektívnejšia a mala čo najväčší prínos pre ich spoločnosť. Kurz je doplnený licencovanými videonahrávkami. Držiteľom licencie je RS Management s.r.o.

Obsahová náplň

I. PRÍPRAVA NA VEĽTRH

Definovanie cieľov Organizácia Rozdelenie úloh . Definovanie kompetencií Prenos informácií

II. PROFESIONÁLNY VÝZOR A VYSTUPOVANIE

Výzor
Dodržiavanie dress code – reprezentujete firmu
Dodržiavanie zásad vizáže a hygieny – reprezentujete seba
Vystupovanie
Zásady neverbálnej a verbálnej komunikácie – pozdrav, podávanie rúk, oslovovanie, vizitky, držanie tela, očný kontakt dynamika a hlasitosť reči…
Vhodná dĺžka konverzácie – podľa záujmu klienta
Aktívne počúvanie a vhodné otázky – dozvedieť sa čo najviac o potrebách klienta
Empatia – zamerajme sa na riešenie potrieb klienta, nie na parametre nášho výrobku

III. PO SKONČENÍ VEĽTRHU

Vyhodnotenie – z hľadiska stanovených cieľov, získaných potenciálnych klientov, návštevnosti stánku, získania nových informácií…

Doporučenie:
Pracovať s kontaktmi po skončení veľtrhu.
Poslať potenciálnym klientom, ktorí navštívili stánok,
ďakovný list – ďakovať len za návštevu stánku.
Až po tomto poďakovaní nastáva čas na predajné aktivity
- telefonické kontaktovanie, dojednávanie si schôdzok…

IV. Zákaznícky servis počas veľtrhu
Špecifiká v jednaní so zákazníkom počas veľtrhu
Prvý kontakt s klientom, pozitívny dojem,
Zameranie na WIN – WIN, úspech váš a úspech vášho
zákazníka
Efektívna argumentácia
Zvládanie námietok

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Erika Falťanová
tel:
+421 2/654 410 *** zobraziť

mobil:
+421 903 468 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/654 410 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.rs-management.sk

Adresa
RS Management s.r.o.
Kolískova 1, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)