Ako zaistiť systém interných lektorov - Novinka

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Dozviete sa čo si musíte „postrážiť“ pri realizácii systému vzdelávania internými lektormi, aké zručnosti potrebujú, aké zodpovednosti a činnosti vykonávajú interní lektori a manažéri a ako vyhodnotiť vzdelávanie prostredníctvom interných lektorov.

Cieľová skupina

  • HR manažérom a personalistom , ktorí pripravujú alebo už realizujú systém interných lektorov vo firme
  • interným lektorom, ktorí už sú súčasťou systému a môžu ho ovplyvňovať

Obsahová náplň

  • Systémový prístup k vzdelávaniu
  • Určenie „rolí“ interných lektorov
  • Ako nastaviť ukazovatele hodnotenia vzdelávania internými lektormi
  • Optimálny „rozvojový“ program pre interných lektorov
  • Ako podporiť systém interných lektorov
  • Ako zaistiť „transfer vedomostí do praxe“
  • Príklady vás čakajú:

► zaistenia kvality výroby – predajné zručnosti – bezpečnosť práce – metódy štíhlej výroby – technické minimum pre robotnícke pozície – produktové vedomosti – a ďalšie …

Lektor:
Ing.Pavel Zmeškal

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
tel: +421 2/682 865 74
e-mail: kurzy@intenziva.sk

Adresa
VKC INTENZÍVA, s.r.o., Bratislava, Kutlíkova 17 (budova Technopolu), 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape