Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví

Základné info
  • Termín kurzov: 23.10.2017
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 3 255 Kč (2 690 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1705800 - 2 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 170580A - 5 111 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170580B - 7 263 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170580C - 9 146 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohledu. Výklad je vhodný nejen pro právní veřejnost, zaměří se na to, jak správně koncipovat smlouvu či jinou právní skutečnost; ale i pro daňové a účetní pracovníky, aby věděli, na co se zaměřit při zkoumání právních dokumentů a jak vše má být správně promítnuto do účetnictví a daní. Předmětem výkladu nejsou ryze právní otázky, ale správné uchopení soukromého práva občanského i práva obchodních korporací s ohledem na správné vykázání v účetnictví a daních a na optimalizaci (tj. nejde např. o výklad o tom, jak má vypadat kupní smlouva, ale kde jsou úskalí této smlouvy z pohledu účetního a daňového).

Seminář se bude zabývat i novelou občanského zákoníku, pokud bude do data konání semináře legislativní proces dokončen.

Cieľová skupina

Seminář je určen právnické, daňové i účetní veřejnosti a dále i podnikatelské a nepodnikatelské veřejnosti, členům statutárních orgánů a ekonomům.

Obsahová náplň

SMLUVNÍ PRÁVO PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU: Sjednocení smluvních typů do jednoho zákoníku – přechodná ustanovení (Jaké smlouvy doběhnou dle starého práva a jaké se již řídí novým občanským zákoníkem? Jak je to řešeno v daňovém právu?).

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ASPEKTY SMLUV: Co nesmí ve smlouvách chybět, aby bylo daňově a účetně vše v pořádku – jak správně formulovat a optimalizovat ustanovení, která mají či mohou mít dopad do daní – různé varianty těchto ujednání a jejich daňové a účetní důsledky (daň z příjmů, DPH, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitostí) – důkazní břemeno v daňovém řízení – prokazování.

ZAMĚŘENO ZEJMÉNA NA TYTO DRUHY SMLUV A VZTAHŮ: Smlouva o dílo – kupní smlouva včetně koupě nemovité věci a prodeje závodu – směna – darování – nájem a pacht – úvěr, zápůjčka, výpůjčka a výprosa s ohledem na velké změny v daních z příjmů od roku 2015 dosud – postoupení pohledávky – zprostředkování – smlouva o společnosti (staré smlouvy o sdružení) – tichá společnost – pojištění – závazky z deliktů (náhrady majetkové újmy) – bezdůvodné obohacení aj.

DALŠÍ INSTITUTY A JEJICH ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOPADY: Závdavek – jistota při nájmu bytu a její úročení – promlčení, prekluze a dopady do opravných položek v účetnictví a daních – nemovité věci – podklady pro správné zachycení pozemků, staveb, jednotek, práva stavby a dalších věcných práv v účetnictví a daních – součást a příslušenství věci – okamžik nabytí právního/ekonomického vlastnictví – spoluvlastnictví a rozdělování příjmů a výdajů – výhrada vlastnictví – absolutní a relativní neplatnost, okamžik zachycení do účetnictví a daní – narovnání aj.

OBCHODNÍ KORPORACE: Převod podílu v korporaci – pracovní poměr versus smlouva o výkonu funkce člena statutárního orgánu versus podíl na zisku – podíl na likvidačním zůstatku – vypořádací podíl – zpráva o vztazích (ovládané osoby) – základní kapitál versus příplatek mimo základní kapitál versus půjčka/úvěr od společníka – výběr vhodné varianty, daňová omezení aj.

Diskuze a dotazy.

Lektor:
Mgr. Ing. Dagmar Christophová

Termíny kurzov

23.10.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)