Kurz: DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2018

Popis kurzu

Na semináři se dozvíte o vzájemných souvislostech správné aplikace celních předpisů na uplatnění osovobození vývozu zboží od DPH a na uplatnění DPH z dovezeného zboží.Obsah kurzu

DPH PŘI VÝVOZU ZBOŽÍ: Definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů – definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH – definice vývozce dle celních předpisů – základ daně při vývozu zboží/statistická hodnota při dovozu zboží – DUZP při vývozu zboží – daňové doklady při vývozu zboží – podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu – složitější případy vývozu – vývozy zboží dodávaného do třetí země s montáží nebo instalací, vývozy zboží prodávaného do jiných členských států EU, vývozy zboží propouštěného do režimu vývozu v jiném členském státě EU, umísťování zboží do svobodného pásma nebo skladu apod. – příklady obchodních transakcí.

Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků.

DPH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ: Definice dovozu zboží z pohledu celních předpisů – definice dovozu coby předmětu daně dle zákona o DPH – definice deklaranta dle celních předpisů – celní hodnota při dovozu zboží – základ daně při dovozu zboží – datum vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží při běžném postupu celního řízení a při zjednodušených postupech v celním řízení – daňové doklady při dovozu zboží – osvobození dovozu zboží od cla a od DPH – oprava základu daně při dovozu zboží – složitější případy dovozu – dovozy zboží nakupovaného od osob registrovaných k DPH v jiných členských státech EU, dovozy zboží při jeho propuštění do celního režimu „po cestě“ v jiném členském státě EU apod. – příklady obchodních transakcí.

Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků.Cieľová skupina

Pracovníkům pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží, případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH.Poznámka k cene

kód: 1705330 - 1 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 170533A - 3 781 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170533B - 5 373 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170533C - 6 766 Kč + DPHKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz