Daňové minimum pro účetní

Základné info
  • Termín kurzov: 09.10.2017 - 11.10.2017
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 7 248 Kč (5 990 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1703860 - 5 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 170386A - 11 381 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170386B - 16 173 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170386C - 20 366 Kč +
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob, dani z přidané hodnoty a majetkových daních. Seznámíte se rovněž se specifickými oblastmi správy daní.

Cieľová skupina

Kurz je určen pro pracovníky účtáren, ekonomické pracovníky a každého dalšího, kdo potřebuje mít povědomí o české daňové soustavě.

Obsahová náplň

9. 10. 2017; 9:00–17:00 – DAŇ Z PŘÍJMŮ Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj – transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ – daňově uznatelné a neuznatelné výdaje – odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – dotace z pohledu daně z příjmů – finanční leasing – opravné položky k pohledávkám – ceny obvyklé – daň z příjmů fyzických osob – změny v odčitatelných položkách – slevy na dani – daňová evidence – výdajové paušály – solidární zvýšení daně – daň ze závislé činnosti – zaměstnanecké benefity z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance.

10. 10. 2017; 9:00–17:00 – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj – sazby daně – opravné doklady – skonta a bonusy – tuzemský reverse charge (trvalý, dočasný) – stavební práce – předmět daně – osoby povinné k dani – povinnost přiznat daň – podmínky vzniku nároku na odpočet – daňové doklady – oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení – ručení za nezaplacenou daň – nespolehlivý plátce – dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu, poskytování služeb – úprava odpočtu a vyrovnání – daňové přiznání, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení.

11. 11. 2017; 9:00–15:00 – DAŇOVÝ ŘÁD A MAJETKOVÉ DANĚ Praktické zkušenosti s daňovým řádem – zásady správy daní – prekluze – zastupování – jednotlivé části daňového řízení – daňové tvrzení – sankce – místní šetření – daňová kontrola – specializovaný finanční úřad – daňová informační schránka – elektronická evidence tržeb – prokazování příjmů a majetku.

Daň silniční: Předmět daně – poplatníci daně – osvobození od daně – snížení či zvýšení daňové povinnosti.

Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí: Předmět daně – poplatníci daně – osvobození od daně – daňové přiznání.

Po skončení kurzu TEST IES.

Lektor:
Bc. Marta Šťastná

Termíny kurzov

09.10.2017 - 11.10.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)