Kurz: Aplikácia európskeho práva v praxi súdov, konania pred Súdnym dvorom EÚ – konanie o porušení zmluvy, konanie o neplatnosť, prejudiciálne konanie

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom podstatné informácie o súdnom systéme EÚ, v rámci ktorého sa objasnia základné pravidlá fungovania Súdneho dvora, vrátane praktických informácií týkajúcich sa vedenia písomnej a ústnej časti konania. Následne sa lektorka bude zaoberať konaním o porušení zmluvy a konaním o neplatnosť a záverečná časť seminára bude venovaná prejudiciálnemu konaniu, vrátane konkrétnych rozhodnutí Súdneho dvora. Účastníkom seminára bude poskytnutá možnosť samostatne riešiť modelové prípady a tiež sa naučia pracovať s judikatúrou Súdneho dvora.Obsah kurzu

  • Súdny systém EÚ
  • Konania pred Súdnych dvorom EÚ – charakteristika, spôsoby a špecifiká
  • Konanie o porušení zmluvy
  • Konanie o neplatnosť
  • Prejudiciálne konanie
  • Relevantná judikatúra Súdneho dvora EÚ
  • Modelové prípady
  • DiskusiaCieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem, spoločností, pracovníkov štátnej správy.Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľavaKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpmvzdel@bpm-educat.com


Organizátor