Bratislava - mestská časť Nové mesto

Aplikácia európskeho práva v praxi súdov, konania pred Súdnym dvorom EÚ – konanie o porušení zmluvy, konanie o neplatnosť, prejudiciálne konanie

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava
 • Cena: 132 € (110 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľava
 • Organizátor: BPM Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom podstatné informácie o súdnom systéme EÚ, v rámci ktorého sa objasnia základné pravidlá fungovania Súdneho dvora, vrátane praktických informácií týkajúcich sa vedenia písomnej a ústnej časti konania. Následne sa lektorka bude zaoberať konaním o porušení zmluvy a konaním o neplatnosť a záverečná časť seminára bude venovaná prejudiciálnemu konaniu, vrátane konkrétnych rozhodnutí Súdneho dvora. Účastníkom seminára bude poskytnutá možnosť samostatne riešiť modelové prípady a tiež sa naučia pracovať s judikatúrou Súdneho dvora.

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem, spoločností, pracovníkov štátnej správy.

Obsahová náplň

 • Súdny systém EÚ
 • Konania pred Súdnych dvorom EÚ – charakteristika, spôsoby a špecifiká
 • Konanie o porušení zmluvy
 • Konanie o neplatnosť
 • Prejudiciálne konanie
 • Relevantná judikatúra Súdneho dvora EÚ
 • Modelové prípady
 • Diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpmvzdel@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)