Jazyk MDX – multiplatformový kurz

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zoznámiť účastníkov so všetkými možnosťami jazyka MDX pre dotazovanie sa na OLAP kocky. Účastníci sa dozvedia, ako fungujú MDX dotazy, aká je ich logika, ako sa naviguje v N-rozmernom priestore, a ako na tom celom založiť pokročilé analýzy. Prejdeme si najčastejšie používané funkcie, konštrukty a techniky. Osobitne sa budeme venovať aj porovnávacej analýze dát v časových obdobiach, či pokročilej agregácii a vylepšovaniu kociek. Na konci kurzu budú účastníci schopní plne využiť analytickú silu OLAP kociek. Kurz je multiplatformový a využiteľný pre všetky OLAP riešenia – Analysis Services, Oracle Essbase, Cognos TM1, SAS, SAP, MicroStrategy či Mondrian. Výuka bude prebiehať na Analysis Services.

Cieľová skupina

Programátori, analytici a power useri, ktorí sa potrebujú naučiť dotazovať sa na OLAP kocky, a vykonávať s nimi pokročilé analýzy s pomocou jazyka MDX.

Obsahová náplň

Úvod do jazyka MDX

 • Dimenzionálny model
 • Jazyk MDX – MultiDimensional Expressions
 • Základné časti MDX dotazu
 • Vytvorenie jednoduchého MDX dotazu
 • MDX poddotazy

Tuple a bunky

 • Čo je to tuple
 • N-rozmerný priestor a navigácia v ňom
 • Priestor kocky
 • Prístup k dátam OLAP kocky cez tuple
 • Bunky a membri OLAP kocky
 • Referencovanie membrov podľa mena a kľúča
 • Klauzula WHERE a jej logika
 • Práca s čiastočnými tuplami
 • Tuple a užívateľské hierarchie
 • Skrátené formy zápisu
 • Riešenie konfliktov s adresáciou
 • Zjednodušovanie dotazov – WITH MEMBER aliasy

Sety

 • Čo sú to MDX sety
 • Sety v MDX SELECToch
 • Vytváranie setov pomocou funkcií – CrossJoin, Members, Distinct, NON EMPTY
 • Obmedzovanie setov – Exists, Auto-Exists
 • Zjednodušovanie dotazov – WITH SET aliasy

Výrazy – expressions

 • Základy MDX výrazov
 • MDX operátory
 • Vypočítaní membri
 • Dynamické výrazy
 • Riešenie kontextuálnych konfliktov – nekonečná rekurzia, poradie počítania
 • Práca s aktuálne spracovávaným membrom – CurrentMember
 • Práca so setmi vo výrazoch
 • Práca s dátami v inej kocke – LookupCube

Komplexné sety

 • Vytváranie zotriedených setov – Order, Hierarchize
 • Zistenie prvých/posledných tuplov zo setu –TopCount, BottomCount
 • Funkcie Head, Tail, Item
 • Filtrovanie setov – Filter
 • Kombinovanie a spájanie setov
 • Pokročilé vytváranie setov – Generate, Extract

Agregácia

 • Základné agregačné funkcie jazyka MDX
 • Funkcia Aggregate
 • Výpočet mediánu
 • Vytváranie vlastných medzisúčtov
 • Spočítavanie tuplov v setoch – INCLUDE/EXCLUDEEMPTY
 • Lineárna regresia
 • Visual Totals

Navigácia pri výpočtoch s hierarchiami

 • Prístup k okolitým membrom v hierarchiách – Parent, Children, Siblings, …
 • Výpočet percent hodnoty membra z hodnoty nadradeného membra
 • Ranking – skórovanie membrov
 • Prístup k vzdialenejším membrom – Ancestor, Anscendants, Descendants, Cousin
 • Funkcia Descendants a jej parametre – SELF, BEFORE, AFTER, LEAFS, …
 • Testovanie pozície membrov – IsAncestor, IsSibling, IsLeaf
 • Navigácia v rámci jednej úrovne – Prev/NextMember, Lag, Lead

Časové analýzy

 • Časové dimenzie a ich konfigurácia
 • Práca s časom z pohľadu MDX
 • Kalkulácia kumulatívnych medzisúčtov v čase – PeriodsToDate, YTD
 • Kĺzavé priemery, súčty a agregácie
 • Porovnanie rovnakých hodnôt v susedných časových obdobiach – ParallelPeriod
 • Kombinovanie časových metrík
 • Funkcie OpeningPeriod a ClosingPeriod

Vylepšenie kociek

 • Perzistentní vypočítaní membri a pomenované sety na úrovni kocky
 • Dopočítavanie chýbajúcich dát a vlastná logika v danom kontexte
 • Rozširovanie funkcionality pomocou externých .NET funkcií a knižníc
 • KPI – Key Performance Indicators
 • Dynamická bezpečnosť – obmedzenia na úrovni dimenzií, hierarchií, atribútov, buniek a membrov
 • Reportovanie z kociek
 • Práca s OLAP kockami v Exceli

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Michal Chmelár
mobil:
+421 904 574 *** zobraziť

email:
chmelar@... zobraziť


Adresa
Heydukova 9, 81108 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 904 574 *** zobraziť

mobil:
+421 904 574 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.smartpeople.sk

Adresa
Smart People, spol. s r.o.
Heydukova 9, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)