SharePoint 2016/2013 pre užívateľov

Popis kurzu

Účastníci sa zoznámia so základmi práce na SharePointe z pohľadu užívateľa. Naučia sa vytvárať nové weby, zoznamy a dokumentové knižnice. Vyskúšajú si, ako zapnúť schvaľovanie dokumentov, históriu verzií dokumentov, či automatizované spájanie zmien v dokumentoch od viacerých kolegov. Precvičia si všetky možnosti integrácie Office aplikácií so SharePointom. Zistia, ako si sami môžu upraviť vzhľad stránok. Taktiež sa naučia vytvárať a zdieľať kalendáre, plánovať úlohy, organizovať prieskumy, a rôznymi ďalšími spôsobmi komunikovať a zdieľať obsah s kolegami v rámci firmy. Kurz zakončíme možnosťami vytvárania pracovných postupov pre automatizáciu bežných kancelárskych činností.

Obsah kurzu

O SharePointe

 • Úvod do SharePointu
 • Základná organizácia Sharepointu
 • Webová aplikácia, kolekcia webov
 • Weby a ich šablóny
 • Vytváranie stránok, podstránok a ich prepojenie
 • Vyhľadávanie v obsahu na SharePointe
 • Kôš a obnova zmazaného obsahu

Zoznamy

 • Vytváranie zoznamov
 • Správa a prispôsobenie zoznamov
 • Vytváranie vlastných stĺpcov a pohľadov na zoznamy
 • Filtrovanie, triedenie, zhlukovanie údajov a sumárne súčty
 • Osobné a verejné zoznamy
 • Použitie dát v zozname z iných zoznamov
 • Schvaľovanie obsahu
 • Vytvorenie zoznamov z externých databáz
 • Obmedzenie prístupu k zoznamom a dátam v nich

Dokumentové knižnice

 • Vytváranie knižníc
 • Správa a prispôsobovanie knižníc
 • Vytváranie pohľadov na knižnice
 • Filtrovanie, triedenie, zhlukovanie údajov a sumárne súčty
 • Organizovanie dokumentov do priečinkov v knižniciach
 • Osobné a verejné knižnice
 • Použitie dát v knižniciach z iných zoznamov a knižníc
 • Schvaľovanie nových dokumentov a ich úprav
 • Zdieľanie a publikovanie dokumentov
 • Verzionovanie dokumentov a práca s nimi
 • Zabránenie úprav dokumentu ostatnými užívateľmi počas práce s ním
 • Pracovný priestor dokumentu a kolaborácia užívateľov
 • Zdieľané prílohy a ich rozposlanie e-mailom
 • Offline práca s dokumentmi v knižnici
 • Automatická synchronizácia dokumentov v počítači s knižnicou
 • Download knižnice do PC
 • E-mailové notifikácie pri zmene obsahu ostatnými užívateľmi
 • Obmedzenie prístupu ku knižniciam a dokumentom v nich

Prepojenie s Microsoft Office 2016/2013 a OS Windows

 • Práca s dokumentmi na SharePointe priamo v Office programoch
 • Šablóny pre nové Office dokumenty vytvorené zo Sharepointu
 • Excel – export/import údajov z/do Excelu
 • Outlook – zdieľanie kalendárov a offline dokumentov, RSS feedy
 • Word – práca s dokumentami, blogovanie
 • PowerPoint
 • Access – úprava zoznamov priamo v Accesse
 • Access – prevod Access aplikácií na SharePoint aplikácie
 • Prístup k obsahu z prieskumníka Windows

Prispôsobenie vzhľadu

 • Zmena nadpisov
 • Úprava navigačného menu a panelu rýchleho prístupu
 • Pridanie stromového zobrazenia do navigácie
 • Aplikovanie vizuálnej témy stránky
 • Vytvorenie vlastnej témy v PowerPointe a jej import do SharePointu
 • Vytvorenie šablón stránok, zoznamov a knižníc
 • Vyskladanie si obsahu stránky pomocou webových častí
 • Prispôsobenie vzhľadu pomocou MS SharePoint Designer 2016/2013

Najčastejšie používaná office funkcionalita

 • Kalendáre
 • Plánovanie úloh
 • Sledovanie problémov
 • Obrázkové knižnice
 • Prieskumy
 • Diskusné fóra
 • Kontakty
 • Prepojenia
 • Oznámenia
 • Blogy

Workflowy

 • Pridanie workflowu do dokumentovej knižnice
 • Vytvorenie vlastného workflowu v SharePoint Designeri a Visiu
 • Nastavenia a správa workflowu

Cieľová skupina

Užívatelia, ktorí potrebujú pracovať so SharePointom, najmä kvôli zdieľaniu obsahu vo firme, či rôznym intranetovým aktivitám.

Poznámka k cene

V cene kurzu je občerstvenie, obed a materiály ku kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Michal Chmelár
+421 904 574 476
chmelar@smartpeople.sk

Organizátor