Excel – Profesionálna analýza dát a reporting v PowerPivot

Základné info
 • Termín kurzov: 14.06.2017 - 15.06.2017
 • Miesto konania: Pionierska 15, Bratislava
 • Cena: 298,80 € (249 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene kurzu je občerstvenie, obed a detailné materiály ku kurzu. Využite 15-minútovú telefonickú konzultáciu zdarma, aby ste sa uistili, že je tento kurz naozaj vhodný pre Vás, a že Vám pomôže.
 • Organizátor: Smart People, spol. s r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je naučiť sa rýchlo spracovávať veľké množstvo dát v doplnku PowerPivot pre Excel 2010, 2013 a 2016. Tento nástroj umožňuje užívateľom analyzovať až stovky miliónov riadkov dát v reálnom čase. Kurz je určený najmä analytikom, pracovníkom reportingu a controllingu, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne zanalyzovať veľké množstva dát z rôznych zdrojov, odreportovať ich a vyhodnotiť ich. Súčasťou kurzu je aj analytický jazyk DAX, a tvorba pokročilých analýz pomocou neho. Vďaka tomu sa naučíte využívať nielen rýchlosť, ale aj analytickú silu PowerPivotu tak, aby ste z PowerPivotu dostali oveľa viac, ako len rýchlu kontingenčnú tabuľku. Vďaka PowerPivotu sa zbavíte nutnosti písať stovky VLOOKUPOV na to, aby ste zlúčili dáta z viacerých zdrojov. A navyše získate bleskurýchly nástroj na analýzu obrovského množstva dát, na ktoré Excel už nestačí. Kurz sa venuje detailne základom jazyka DAX, pomocou ktorého budete vedieť vytvoriť profesionálne analýzy a výstupy, a to všetko na jednom mieste, bez nutnosti opätovného kopírovania dát na viaceré hárky a ich ďalšieho spracovania. Tento kurz sme priniesli ako prví v SR a ČR, a vďaka tomu Vás bude učiť naozajstný odborník so 7-ročnou praxou v PowerPivote, ktorý Vám jednoducho vysvetlí aj zložitejšie funkcie PowerPivotu. A dozviete sa množstvo užitočných a ťažko dohľadateľných tipov a trikov z praxe.

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä analytikom, pracovníkom reportingu a controllingu, či iným analytickým profesiám, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne zanalyzovať veľké množstva dát, odreportovať ich a vyhodnotiť ich.

Bližšie informácie o PowerPivote nájdete v tomto článku:

http://www.powerpivot.sk/o-powerpivote/

Obsahová náplň

Základy PowerPivotu

 • Úvod do technológie PowerPivot
 • Vytvorenie dátového modelu PowerPivotu
 • Import dát z rôznych zdrojov
 • Vytváranie prepojení medzi tabuľkami
 • Kontingenčné tabuľky a grafy z PowerPivotu
 • Zlučovanie dát z viacerých tabuliek
 • Skrývanie systémových stĺpcov a tabuliek
 • Aktualizácia dát z podkladových databáz
 • Limity PowerPivotu a riešenie problémov s PowerPivotom

Pokročilá reportovacia funkcionalita PowerPivotu

 • Súhrnné ukazovatele a vypočítané polia
 • Časové hierarchie – analýza podľa rokov, mesiacov, dní, …
 • Ostatné hierarchie – analýza podľa produktových rád, oddelení, oblastí, …
 • Vypočítané stĺpce
 • Súhrnné ukazovatele a vypočítané polia
 • Kľúčové indikátory výkonu – KPI
 • Horizontálne a vertikálne slicery
 • Prepojenie slicerov na viaceré PowerPivot tabuľky a grafy
 • Linkované tabuľky
 • Perspektívy
 • Interaktívne PowerPivot dashboardy
 • Vlastné triedenie kategórií v kontingenčných tabuľkách
 • Import dát z exotických zdrojov pomocou PowerQuery
 • Automatická aktualizácia dát z podkladových databáz

Analytika v jazyku DAX

 • Úvod do jazyka DAX – Data Analysis Expressions
 • Syntax vzorcov a funkcií
 • Ošetrenie chýb vo vzorcoch
 • Vypočítané stĺpce
 • Tvorba vlastných analytických kategórií z dát
 • Zobrazovanie TOP N položiek podľa vlastných kritérií
 • Merítka a vypočítavané metriky
 • Kontext výpočtu merítka
 • Zmena kontextu výpočtu pomocou funkcie CALCULATE
 • Filtre a antifiltre
 • Tvorba spoľahlivých ukazovateľov
 • Časová analýza a funkcie Time Intelligence
 • Reporting voči predchádzajúcim obdobiam
 • Ukazovatele YTD, YoY, Percent Change, a pod.
 • Kĺzavé priemery a odhad trendov v dátach
 • Pracovné dni, nepracovné dni, sviatky, a reporting voči nim
 • Parametrizácia výpočtov cez čiselníky
 • Ďalšie využitie číselníkov pre obchádzanie limitov PowerPivotu

Publikovanie, zdieľanie a ďalšie využitie PowerPivotu

 • Publikovanie PowerPivotu na server – SSAS Tabular Model
 • Publikovanie a zdieľanie na SharePointe
 • Publikovanie do Office 365 a na SharePoint Online
 • Vizuálna analýza dát pomocou Power View
 • Reporty SQL Server Reporting Services z PowerPivotu
 • Integrované analýzy a reporting v Power BI
 • Serverový PowerPivot v cloude zadarmo

Termíny kurzov

14.06.2017 - 15.06.2017

Bratislava

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Michal Chmelár
mobil:
+421 904 574 *** zobraziť

email:
chmelar@... zobraziť


Adresa
Pionierska 15, 83102 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 904 574 *** zobraziť

mobil:
+421 904 574 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.smartpeople.sk

Adresa
Smart People, spol. s r.o.
Heydukova 9, Bratislava Zobraziť na mape