Kurz: Posledné novely Obchodného zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku, ich aplikácia v praxi a aktuálne problémy v oblasti záväzkov

Popis kurzu

 • Novela Obchodného zákonníka – zákon č. 9/2013 Z.z. s účinnosťou od 1.2.2013
 • Konanie za podnikateľa
 • Úroky z omeškania
 • novela Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. s účinnosťou od 1.2.2013
 • nové Nariadenie vlády SR č. 21/2013 s účinnosťou od 1.2.2013
 • Novela Občianskeho súdneho poriadku Zákon č. 388/2011 s účinnosťou od 1.1.2012
 • Novela Občianskeho súdneho poriadku Zákon č. 335/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013
 • Vybrané procesné otázky
 • Náležitosti návrhu na začatie konania
 • Pojednávanie
 • Dôkazné bremeno
 • Trovy konania
 • Druhy súdnych rozhodnutí
 • Diskusia



Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem, spoločností, pracovníkom ministerstiev, štátnych úradov a inštitúcií.



Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľava



Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpmvzdel@bpm-educat.com


Organizátor