Bratislava

MODERNÉ CONTROLLINGOVÉ ANALÝZY

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Controllingový reporting je nástrojom ako splniť základné poslanie controllera – neustále zásobovať management relevantnými informáciami v požadovanom detaile a štruktúre. Reporting musí byť aktuálny, prehľadný a flexibilný, lebo prestavuje prostriedok komunikácie a spojenie medzi controllerom a manažérom. Len taký reporting významne prispieva k zvýšenie konkurencieschopnosti podniku.

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým:

 • pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania
 • tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controller
 • absolventom
 • všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu.

Obsahová náplň

 • Základné princípy reportingu.
 • Užívatelia reportov – management, investorov, štátne orgány.
 • Typy reportov – účtovný, ekonomický, analytický, trhový, produktový apod.
 • Štruktúra reportu – zdroj dát, spracovanie, výstupy.
 • Úloha reportingu v rámci toku dát vo firme.
 • Zdroje dát pre reporting – účtovný SW, dátové sklady, firemné siete, externé zdroje.
 • Prezentácia – špecializovaný SW, reporting books.
 • Prípadová štúdia.
 • Zostavenie pravidelného reportu manažmentu a akcionárom.

Termíny kurzov

08.03.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ladislav Rau
tel: +421 2/634 523 29
mobil: +421 904 683 626
e-mail: mentis@mentis.sk

Adresa
851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/634 523 29
email: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk

Adresa
MENTIS s.r.o.
Pečnianska 3, Bratislava Zobraziť na mape