Bratislava

INVESTIČNÝ A FINANČNÝ CONTROLLING

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Investičný controlling sa stará o systematické plánovanie, kontrolu a riadenie investícií a ich rentability. Úlohou investičného controllingu je zaistenie likvidity a určenie krátkodobej a dlhodobej potreby kapitálu. Podstatnou súčasťou finančného controllingu je tiež zaistenie efektívnosti prostriedkov, ktoré sú k tomuto účelu k dispozícii.

Cieľová skupina

Program je určený pre:

  • controllerov
  • odborníkov v oblasti financií a účtovníctva
  • líniových manažérov s controllingovými úlohami
  • expertov všetkých odborov, ktorí sa chcú rozvíjať v controllingu

Obsahová náplň

Investičný controlling:

  • Investície – kategórie projektov; priebeh investičného procesu; formy financovania
  • Účtovnícke informácie – informačné systémy; majetok, zdroje; náklady, výnosy, zisk; ocenenie investičného majetku
  • Metódy hodnotenia návratnosti investícií (NPV, doba návratnosti, IRR, PI)
  • Príklady – plánovania, kontrola a riadenie investícií a ich rentability

Finančný controlling:

  • Začlenenie operatívneho finančného manažmentu do konceptu controllingu
  • Zavedenie finančnej terminológie

Termíny kurzov

25.11.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ladislav Rau
tel: +421 2/634 523 29
mobil: +421 904 683 626
e-mail: mentis@mentis.sk

Adresa
Kremnická 26, 851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/634 523 29
email: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk

Adresa
MENTIS s.r.o.
Pečnianska 3, Bratislava Zobraziť na mape