Kurz prvej pomoci

Popis kurzu

Účelom kurzu prvej pomoci je nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na poskytovanie prvej pomoci:

 • všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci,
 • základná neodkladná podpora životných funkcií ,
 • oživovanie – vonkajšia masáž srdca, umelé dýchanie
 • výcvik na použitie defibrilátora laikmi
 • vyslobodzovanie, premiestňovanie postihnutých,
 • aktivácia záchranného systému,
 • prvá pomoc pri: poruchách dýchania, srdcovom záchvate, náhlej cievnej mozgovej príhode, kŕčových stavoch ( kŕče z horúčky u detí, epilepsia), poruchách vedomia, otravách,
 • prvá pomoc pri úrazoch, poraneniach kostí, svalov a kĺbov, popáleninách, krvácaní z rán, šoku, autonehodách, ťažkých úrazoch
 • použitie lekárničiek a výbava lekárničiek pre vodičov, domácnosti, firmy

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky č.18578–4/2009-OZdV. Po absolvovaní kurzu a skúšky účastník získa potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci.

Cieľová skupina

Akreditovaný kurz je určený pre

 • zamestnancov
 • žiadateľov o vodičské oprávnenie alebo rozšírenie vodičského oprávnenia
 • vodičov motorových vozidiel
 • členov protipožiarnych hliadok
 • športových trénerov
 • pre každého, kto chce vedieť ako sa má správne zachovať a postupovať pri prvej pomoci

Kontaktná osoba

Darina Tresová
+421 55/671 27 94
medison@medison-pzs.sk

Organizátor