Odborná príprava/ aktualizačná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu zo stavieb

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb- 10.hod.

  • cieľom kurzu je získanie osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v súlade s NV SR 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci a novelizáciou Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platnou od 1.8.2014.

Aktualizačná odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb- 10 hod.

  • cieľom kurzu je získanie osvedčenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v súlade s novelizáciou Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platnou od 1.8.2014. Uvedenú aktualizačnú prípravu sú pracovníci povinní absolvovať 1× za 5 rokov resp. podľa prechodných ustanovení Zákona 355/2007 Z.z. v platnom znení.

Vzdelávací program ďalšieho vzdelávania akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky č. POA: 3247/2011/69/3. Účastník získa osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Cieľová skupina

Vzdelávací program je určený pre spoločnosti zaoberajúce sa sanáciou, demontážou a odstraňovaním materiálov s obsahom azbestu alebo spoločnosti likvidujúce stavebný materiál s obsahom azbestu. Odborná príprava pre zamestnancov a osoby zodpovedné za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb je určená fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa pripravujú na získanie oprávnenia na odstraňovanie azbest a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. V súlade so zákonom 355/2007 Z.z. je osoba, ktorá je držiteľom oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, rovnako povinná zabezpečiť najmenej každých 5 rokov od vydania oprávnenia aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pre zamestnancov a osobu zodpovednú za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Termíny kurzov

22.05.2018
09.10.2018
11.12.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 10 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Darina Tresová
tel:
+421 55/671 27 *** zobraziť

mobil:
+421 905 630 *** zobraziť

email:
medison@... zobraziť


Adresa
Letná 45, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/671 27 *** zobraziť

mobil:
+421 905 630 *** zobraziť

email:
medison@... zobraziť

web: www.medison-pzs.sk

Adresa
MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)